Powrót

Porozumienie ze związkami zawodowymi

Strony osiągnęły kompromis, w myśl którego z dniem 1 kwietnia 2007 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadzają systemową podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników PKP PLK S.A. w wysokości średnio 100 zł w wynagrodzeniu zasadniczym na jednego zatrudnionego.Krzysztof Łańcucki
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.