Powrót

Poprawa komunikacji kolejowej na Opolszczyźnie

Zarządca infrastruktury ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej rewitalizacji linii nr 301 i 293 na Opolszczyźnie. Inwestycja umożliwi przede wszystkim skrócenie czasu podróży dzięki podwyższeniu prędkości jazdy pociągów między Opolem a Kluczborkiem.

Inwestycja obejmie przebudowę peronów na stacji Jełowa i przystankach kolejowych: Opole Gosławice, Kotórz Mały, Osowiec Przystanek, Kały, Laskowice Oleskie, Tuły, Bukowo i Borkowice. Obiekty będą podwyższone, dostosowane do potrzeb podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się i wyposażone w elementy małej architektury: wiaty, ławki. Będzie lepiej oświetlone i oznakowane. Na trasie wymienione zostaną wyeksploatowane tory i wyremontowane obiekty inżynieryjne. Prace podniosą poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i zwiększą niezawodność transportu kolejowego.

Szczegółowy zakres prac określi dokumentacja przedprojektowa. Zadanie pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i nr 293 na odcinku Opole – Kluczbork” ma być finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W Krajowym Programie Kolejowym na inwestycję przewidziano 53 mln zł. Będzie prowadzona w systemie „projektuj i buduj”.

Na Opolszczyźnie w ramach projektów RPO zaplanowano również rewitalizację linii z Opola do Nysy i z Nysy do Brzegu. Prace na wszystkich liniach obejmą łącznie ponad 100 km linii i usprawnią komunikację kolejową w regionie. Wspólnie ze zmodernizowanymi odcinkami m.in. Opole – Wrocław, Opole – Strzelce Opolskie, Opole – Częstochowa zapewnią lepsze podróże w obrębie województwa i trasach dalekobieżnych.

Obecnie PLK na trasie z Opola do Kluczborka remontują cztery mosty w miejscowościach: Osowiec, Laskowice Oleskie, Zawada i Kolonia Gosławicka oraz modernizują most położony w stacji Kluczbork. Efektem prac będzie likwidacja ograniczeń prędkości i sprawniejsze podróże.

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 694 480 239
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl