Powrót

Poprawa bezpieczeństwa na E 59

Główne cele to usprawnienie i zwiększenie pasażerskiego i towarowego ruchu kolejowego. Poprawi się również obsługa podróżnych, bezpieczeństwo i stan środowiska w otoczeniu linii kolejowej.

Modernizacja obejmuje m.in. podtorze, nawierzchnie, sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Przebudowywane i budowane są dziesiątki obiektów inżynieryjnych od przepustów po największy na trasie most kolejowy we Wrocławiu. Nowe perony oraz ich wyposażenie zmieniają standard podróży. 

Poprawia się bezpieczeństwo na styku drogi i linii kolejowej. Modernizowane są przejazdy kolejowo-drogowe oraz powstają skrzyżowania bezkolizyjne. Tego typu obiekty zapewniają sprawny przejazd samochodów i maszyn rolniczych. Przykładem jest przejazd pod torami w Osoli na terenie gminy Oborniki Śląskie (fot).

Efektem modernizacji będzie dostosowanie linii do prędkości 160km/h w ruchu pasażerskim oraz do 120km/h w towarowym, przy nacisku na oś 221 kN. z elementami rozwiązań dla prędkości do 200 km/h.

Linia E 59 jest fragmentem międzynarodowego ciągu transportowego, najdogodniejszym połączeniem kolejowym Skandynawii z Europą Środkowo-Wschodnią i Bałkanami. 

Inwestycja, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, projekt:  "Modernizacja linii kolejowej E 59 odcinek Wrocław-Poznań, Etap II Wrocław-granica województwa dolnośląskiego" oraz "Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań".

Wartość inwestycji przekracza 2,4 miliardy złotych.

 

Informacje dla mediów:
Mirosław Siemieniec
rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. (22) 473-30-00,
e-mail: m.siemieniec@plk-sa.pl