Powrót

Podwyżki wynagrodzeń

Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zadeklarował, że w przypadku wzrostu wskaźnika przyrostu maksymalnego wynagrodzenia w 2007 r. lub w przypadku wzrostu wydajności pracy w PKP PLK SA, zostanie rozważona możliwość podjęcia dalszych decyzji dotyczących zwiększenia wynagrodzeń. Zarząd zaapelował do pracowników, aby protesty związkowe nie godziły w pasażerów i innych klientów kolei, a także o zapewnienie ciągłości pracy na wszystkich posterunkach. Zarząd wyraził gotowość prowadzenia dalszego dialogu ze związkami zawodowymi. Krzysztof Łańcucki
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.