Powrót

Podpisano kolejną umowę w ramach modernizacji linii kolejowej E 59

Przedmiotem umowy jest wykonanie mapy do celów projektowych metodą fotogrametryczną dla przygotowania projektu TEN-T 2004-PL-92602-S "Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań-Szczecin-Świnoujście" W uroczystości podpisania umowy uczestniczyła Pani Teresa Małecka – Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
 • wartość podpisanej umowy: 960 000 euro (netto)
 • źródła finansowania: 50% TEN-T, 50% budżet państwa
 • okres realizacji: 9 miesięcy od daty podpisania umowy
 • wykonawca:
Konsorcjum Eurosense w składzie:
 1. Eurosense Sp. z o.o. (lider konsorcjum)
 2. Czerski Trade Polska Sp. z o.o.
Umowę podpisali:
 • Bogusław Okupny – Pełnomocnik Konsorcju
W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:
 • Teresa Zwiernik – Członek Zarządu
 • Andrzej Trębicki – Członek Zarządu
Na uroczystości podpisania umowy obecni byli przedstawiciele  mediów:
 • Geodeta – Magazyn Geoinformacyjny
 • Kurier PKP
 • Rynek Kolejowy
 • PAP
Na temat podpisanej umowy przygotowana została informacja prasowa oraz prezentacja