Powrót

Podpisano cztery umowy inwestycyjne

Umowa nr SPOT/1.1.1/82/04-04 A na roboty "zaprojektowanie i wykonanie srk - LCS Koluszki" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu nr  SPOT /1.1.1/82/04 "Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, etap I odcinek Skierniewice - Łódź Widzew" .....więcej o projekcie

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:
 • prezes Zarządu Pan Krzysztof Celinski
 • członek Zarządu Pani Teresa Zwiernik
Natomiast ze strony Wykonawcy:
 • prezes Zarządu Pan Sławomir Nalewajka
 • członek Zarządu Pan Krzysztof Struzik  z  Firmy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o.
 informacja prasowa
 prezentacja

Umowa nr 2001/PL/16/P/PT/015-08 LOT A oraz LOT B na wykonanie robót współfinansowanych  przez Unię Europejską w ramach programu ISPA/FS nr 2001/PL/16/P/PT/015 "POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W POLSCE" .....więcej o projekcie

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę nr 2001/PL/16/P/PT/015-8 LOT A podpisali:

 • członek Zarządu Pani Teresa Zwiernik
 • członek Zarządu Pani Agnieszka Safuta-Pawlak

Natomiast ze strony Wykonawcy:

 • wiceprezes Zarządu Pan Krzysztof Miler
 • prokurent  Pan Mieczysław Stachowiak  z  Firmy Torpol Spółka z o.o.
 • Reprezentanci „Konsorcjum TORPOL - PUIK”

W skład konsorcjum Wykonawcy wchodzą następujące firmy:

 • Torpol Spółka. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w Warszawie – Zakład Napraw Infrastruktury w Katowicach.

informacja prasowa

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę nr 2001/PL/16/P/PT/015-08 LOT B podpisali:

 • członek Zarządu Pani Teresa Zwiernik
 • członek Zarządu Pani Agnieszka Safuta-Pawlak

Natomiast ze strony Wykonawcy:

 • Dyrektor Zarządzający Pan Lutz Jelitto z Firmy Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen
 • Reprezentanci „Konsorcjum Schweerbau – VolkerRail Polska – PNUIK Kraków – ZRK DOM Poznań”

W skład konsorcjum Wykonawcy wchodzą następujące firmy:

 • Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen
 • VolkerRail Polska Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
 • Zakład Robot Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.

informacja prasowa
prezentacja


Umowa nr 2001/PL/16/P/PT/012-04 Lot D-2 na roboty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu ISPA/FS nr 2001/PL/16/P/PT/012 "Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce - Terespol, Etap I" .....więcej o projekcie

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:

 • członek Zarządu Pani Teresa Zwiernik
 • członek Zarządu Pani Agnieszka Safuta-Pawlak

Natomiast ze strony Wykonawcy:

 • Prezes Zarządu Pan Stefan Dziedziul
 • Wiceprezes Zarządu Pani Marita Szustak z Firmy Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.
 • Reprezentanci Konsorcjum z siedzibą we Wrocławiu.

W skład konsorcjum Wykonawcy wchodzą następujące firmy:

 • Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.
 • Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 S.A.
 • Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
 • Torpol Sp. z o.o.
 • Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o.
 • Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo „AGAT”  Sp. z o.o.

informacja prasowa
prezentacja