Powrót

Podpisanie umowy w ramach projektu FS 2005/PL/16/C/PT/001 "Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa - Gdynia, etap II"

12 maja 2009 roku w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się podpisanie umowy inwestycyjej: FS 2005/PL/16/C/PT/001-07 na działania informacyjne i promujące w ramach projektu FS 2005/PL/16/C/PT/001 "Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa - Gdynia, etap II".
Projekt w 84% współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności, w 16% z budżetu państwa.

Wykonawcą umowy jest firma GOS Polska Sp. z o.o.Umowę podpisali:
  • ze strony Wykonawcy: Pani Renata Laskowska - Prokurent GOS Polska Sp. z  o.o.
  • ze strony Zamawiającego: Pan Krzysztof Groblewski - Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pan Paweł Dziwisz - Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość umowy wynosi: 134 139,00 EUR brutto (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto trzydzieści dziewięć EUR);

Data zakończenia umowy: 15.12.2010 r. zobacz prezentację