Powrót

Podpisanie umowy w ramach "Modernizacji linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia - Lublin - Dorohusk - Granica Państwa"

W dniu 29.01.2009 r. o godz. 10:00 odbyło się  podpisanie umowy w ramach "Modernizacji linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia - Lublin - Dorohusk - Granica Państwa". Umowa będzie finansowana ze środków własnych PKP PLK S.A.
Wybrany wykonawca to konsorcjum firm w składzie:
 • Jacobs Polska Sp.z o.o.( Lider)
  Al. Niepodległości 58
  02-626 Warszawa
 • Halcrow Group Ltd ( Partner)
  Vineyard House,44 Brook Green
  Londyn W6 7BY, Wielka Brytania
Cena wybranej oferty: 1 617 710,00 euro netto czyli 1 973 606,20 euro brutto.
Umowę ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisali Wiceprezes Zarządu p. Marek Pawlik oraz Członek Zarządu p. Zbigniew Zarychta, a w imieniu Konsorcjum Wiceprezes Jacobs Polska Sp. z o.o. p. Wojciech Mieszkowski. Głównym celem przedsięwzięcia objętego Umową, jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej niezbędnej dla przygotowania i uruchomienia opracowywania dokumentacji projektowej dla projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk /Granica Państwa". Wykonane opracowanie powinno w należyty i staranny sposób udokumentować główne, niżej zdefiniowane cele poprzez m.in.:
 • sporządzenie dokumentacji przedprojektowej dla modernizacji linii kolejowej, zawierającej analizę i wybór opcji modernizacyjnej wraz z uzasadnieniem wyboru oraz analizę środowiskową - określenie wpływu poszczególnych opcji modernizacyjnych na środowisko.
 • sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • przygotowanie wniosków o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami i uzyskanie przedmiotowych decyzji.
 • opracowanie dokumentów przetargowych niezbędnych dla dokonania wyboru Wykonawców dokumentacji projektowych.