Powrót

Podpisanie umowy w ramach modernizacji linii E 30

Umowa została zawarta z konsorcjum Tukaj Mapping Central Europe, w skład którego wchodzą firmy:
 • Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą  w Krakowie
 • Land Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne w Lublinie Sp. z o.o.
 • BSF Luftbild GmbH z siedzibą w Schoenefeld (Niemcy)
Ze strony Konsorcjum umowę podpisał Aleksander Żarkowski, Pełnomocnik Konsorcjum, natomiast w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. członkowie zarządu: Teresa Zwiernik oraz Andrzej Trębicki.
 • Czas realizacji umowy: 9 miesięcy
 • Wartość kontraktu: 632 000 euro
 • Źródła finansowania:     
  50 % TEN-T
  50 % budżet państwa   
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele mediów:
 • Rynek Kolejowy
 • Kurier PKP
 • Geodeta Magazyn Informacyjny
Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową oraz prezentacją.