Powrót

Podpisanie umowy w ramach modernizacja linii E 59 na odcinku Wrocław-Poznań

25 marca 2010 r. o godzinie 14:00 w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę nr 90/115/043/00/11007756/10/I/I(FS 2004/PL/16/C/PT/005-4) na przygotowanie dokumentacji przetargowej dla systemu ERTMS/ETCS poziom 2, przewidzianego do realizacji w trybie "projekt i budowa" w ramach projektu FS 2004/PL/16/C/PT/005 "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań (Etap I)" Ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:
  • Marek Pawlik-Wiceprezes, Członek Zarządu, Dyrektor ds. strategii i rozwoju,
  • Paweł Dziwisz-Członek Zarządu, Dyrektor ds. inwestycji.
Ze strony Wykonawcy umowę podpisał Lope Seco González, Prezes Zarządu SENER Sp. z o.o.Wartość umowy: 169 031,00 euro (brutto)
Okres realizacji: 200 dni od dnia podpisania umowy

Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

  •  zobacz komunikat prasowy