Powrót

Podpisanie umowy na opracowanie kompleksowej strategii komunikacji i promocji projektu „Przygotowanie budowy linii dużych prędkości” POIiŚ7.1-26

Wykonawca: konsorcjum Martis CONSULTING Sp. z o.o. oraz MARTIS Spółka Akcyjna
Wartość umowy:608 780,00 zł (brutto)
Czas realizacji:5 miesięcy od podpisania umowy

Umowa podpisana została przez Marka PAWLIKA Wiceprezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zbigniewa ZARYCHTĘ Członka Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Annę PAWELSKĄ pełnomocnika konsorcjum Martis CONSULTING Sp. z o.o. oraz MARTIS Spółka Akcyjna.

Opracowanie strategii komunikacji pozwoli min. pozyskać przychylność społeczną i akceptację projektu jakim jest budowa linii dużych prędkości w Polsce.
„Po podpisaniu umowy na studium wykonalności jest to kolejny ważny element przygotowania do stworzenia systemu transportowego zupełnie nowej jakości. Wierzę, że kolej dużych prędkości nie tylko zrewolucjonizuje transport w Polsce, ale także zmieni nastawienie do kolei konwencjonalnej wśród społeczeństwa” – powiedział Marek Pawlik, Wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Podpisana umowa dotyczy opracowania strategii komunikacji i promocji projektu POIiŚ 7.1-26 „Przygotowanie budowy linii dużych prędkości” ubiegającego się o finansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt obejmuje wykonanie prac przygotowawczych dla budowy i uruchomienia pierwszej w Polsce linii dużej prędkości o parametrach i wymaganiach zdefiniowanych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2008/57 z dnia 17 czerwca 2008, łączącej miasta: Warszawę, Łódź, Poznań, Wrocław oraz zapewnienie połączeń nowej linii z istniejącą E65 Południe (CMK). Planowana linia połączy największe aglomeracje, znacznie zmniejszy czas przejazdu oraz podniesie komfort podróżowania.

Zakresem umowy objęte są m.in. badania i analizy społeczne, opracowanie planu operacyjnego do planowanej kampanii informacyjno – edukacyjnej projektu oraz przygotowanie projektów dokumentacji przetargowych dla działań wdrożeniowych kampanii. Realizacją umowy zajmuje się Centrum Kolei Dużych Prędkości w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.

 


Agata Pomykała
Dyrektor projektu
ds. komunikacji i planowania strategicznego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości
tel. +4822 473 2442