Powrót

Podpisanie umowy na Odbudowę i modernizację linii kolejowej E30/CE30 szlak Środa Śląska - Malczyce wraz ze stacją Malczyce

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali: Jerzy Dul Naczelny Dyrektor PKP PLK S.A. Oddziału Regionalnego we Wrocławiu i Mieczysław Rodak Z-ca Naczelnego Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych, natomiast ze strony wykonawcyKONSORCJUM  PRKiI - INFRAKOL - PRK KRAKÓW - Stefan Dziedziul Prezes Zarządu i Marita Szustak Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z Wrocławia. Wartość umowy wynosi 167 221 315 zł netto zaś jej termin realizacji wynosi 18 miesięcy od daty podpisania.
Zgodnie z umową roboty na ok. 10 km dwutorowym szlaku linii kolejowej obejmują kompleksową wymianę torów i rozjazdów, odwodnienie, sieć trakcyjną, urządzenia łączności, elektroenergetyki. Zmodernizowane będą 24 obiekty inżynieryjne i w ustalonych lokalizacjach zabudowane zostaną ekrany akustyczne, chroniące przed hałasem.
Na stacji Malczyce perony po przebudowie zostaną wyposażone w nowe siedzenia, urządzenia informacji głosowej i wizualnej oraz nowe oświetlenie. Obiekt będzie dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Efektem modernizacji będzie m. in. wzrost prędkości jazdy pociągów pasażerskich do 160 km/h, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pociągów, poprawa warunków obsługi podróżnych oraz poprawa stanu ochrony środowiska.  Inwestycja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na szlaku Środa Śląska - Malczyce jest częścią modernizacji linii kolejowej E 30 Opole - Wrocław - Legnica - Węgliniec - Zgorzelec/Bielawa Dolna.