Powrót

Podpisanie umowy

Z języka polskiego na język angielski i z angielskiego na polski będą tłumaczone dokumenty przekazywane wykonawcom na podstawie materiałów i danych zawartych w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia przygotowywanych na potrzeby przetargów.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu w trybie zapytania o cenę oferty jest 100 Agencja Tłumaczeń Joanna Małgorzata Baraniecka (Warszawa).

W imieniu zamawiającego PKP PLK S.A. umowę podpisali: prezes Zarządu Krzysztof Celiński i członek Zarządu Mirosław Pawłowski, a w imieniu wykonawcy - pełnomocnik Władysław Kurowski.  Wartość prac określonych w umowie wynosi 24 860 euro netto (30 329 euro brutto). Umowa została zawarta na czas określony nie dłuższy, niż do 31 grudnia 2007 r. Umowa zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Spójności w wysokości 85%.