Powrót

Podpisanie umowów sprzyjających rozwojowi transportu kolejowego na Dolnym Śląsku


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniach 2 i 3 marca 2010 r. podpisały umowy sprzyjające rozwojowi transportu kolejowego na Dolnym Śląsku. Firma MGGP S.A. z Tarnowa wykona „Opracowanie Studium Wykonalności i dokumentacji przygotowawczej (przedprojektowej) linii 311 Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna”. Wartość brutto: 361 120,00 Ten sam wykonawca wybrany został do realizacji zadania: „Opracowanie Studium Wykonalności i dokumentacji przygotowawczej (przedprojektowej) linii 309 Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja regionalnej linii  kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój na odcinku Duszniki Zdrój – Kudowa Zdrój”. Wartość brutto 352 580,00 zł Podpisane umowy to krok w stronę realizacji projektów w latach 2011/12. Efektem będzie stworzenie lepszej, bardziej atrakcyjnej oferty przewozowej dla transportu kolejowego codziennego i weekendowo – rekreacyjnego. Powyższe projekty będą współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 3 – Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku, Działanie 3.2. Transport i Infrastruktura Kolejowa. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział we Wrocławiu