Powrót

Podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013

W dniu 30 września 2010 r. w Rzeszowie, zostały podpisane umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013, dotyczące dwóch projektów, tj. :

1. „Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w ramach RPOWP na lata 2007-2013”.

2. „Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko w ramach RPOWP na lata 2007-2013”.

 

Umowy podpisali :

  • w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

1. Włodzimierz Żmuda – Dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. w Krakowie,

2. Piotr Jendrzejczyk – Zastępca Dyrektora Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. w Krakowie

 

  • w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego :

1. Zygmunt Cholewiński – Marszałek Województwa,

2. Stanisław Bajda – Członek Zarządu.

 

Dofinansowanie projektów zostało przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013.

Całkowita wartość Projektu, dotyczącego linii nr 106 Rzeszów - Jasło wynosi: 188 723 412,83 PLN.
Wysokość dotacji : 116 398 389,81 PLN (tj. 75,74 % wydatków kwalifikowanych).

Całkowita wartość Projektu, dotyczącego linii nr 108 Stróże – Krościenko wynosi : 68 111 149,05 PLN.
Wysokość dotacji : 36 371 869,49 PLN (tj. 66,17% wydatków kwalifikowanych).

   

Informacje dla mediów
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl