Powrót

Podlasie - inwestycje kolejowe PLK za 2,5 mld zł usprawnią transport kolejowy

- Realizacja inwestycji kolejowych na Podlasiu poprawi jakość obsługi pasażerów i bezpieczeństwo ruchu pociągów. Prace na trasie Warszawa – Białystok skrócą czas podroży poniżej 2 godzin. Poprawi się komunikacja w regionie i w ruchu międzyregionalnym m.in. z Siedlec do Białegostoku pojedziemy krócej o około 40 min. – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

Dla mieszkańców województwa i podróżujących koleją w regionie efektem prac będzie skrócenie podróży i lepsza obsługa na stacjach i przystankach. Dzięki modernizacji linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Czeremcha oraz linii nr 31 na odcinku Czeremcha - granica województwa, o 45 minut skróci się podróż pociągiem na trasie Siedlce – Czeremcha – Białystok (z 3h 8 min do 2 h 23 min) oraz o 23 minuty na trasie Czeremcha – Białystok (z 1h 34 min do 1h 11 min). Z kolei dzięki pracom na kolejnym odcinku Rail Baltica (Czyżew – Białystok), podróż na odcinku Warszawa – Białystok skróci się o ponad 20 minut (z obecnych 2h 26 min do poniżej 2h ). O 8 minut krócej będzie trwała podróż pociągiem na trasie Białystok – Kuźnica Białostocka (z 55 min do 47 min), natomiast na odcinku Czeremcha – Hajnówka czas przejazdu skróci się o 4 minuty ( 31 min do 27 min). 

Rewitalizacja odcinka Łapy – Śniadowo i Śniadowo - Łomża pozwoli na  przejazd pociągów pasażerskich z czasem ok. 1 h 10 min. Z kolei prace na linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka pozwolą na dobrą podróż w czasie ok. 24 min. Podobnie, elektryfikacja linii Ełk – Suwałki - Trakiszki i dobudowa drugiego toru na odcinku Białystok – Ełk wpłynie na skrócenie czasu przejazdu do ok. 1h 29 min w relacji Białystok – Ełk – Suwałki. Projekt planowany jest do złożenia w trzecim naborze CEF obecnie znajduje się na liście rezerwowej KPK.

Inwestycje na Podlasiu z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia umożliwią lepszą komunikację pomiędzy miastami. Prace prowadzone będą na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki), linii nr 31 na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka oraz linii nr 52 Lewki – Hajnówka. 

Ważny projekt towarowy, to prace prowadzone w rejonach przejść granicznych w Kuźnicy Białostockiej i Siemianówce, które pozwolą na zwiększenie dostępności kolejowego przejścia granicznego, skrócenie czasu obsługi przesyłek oraz poprawę konkurencyjności kolei w transporcie ładunków przez granicę wschodnią. 

Przekazany do konsultacji Krajowy Program Kolejowy w województwie podlaskim przewiduje 13 projektów o łącznej wartości ponad 4 mld zł. Na liście podstawowej jest 12 projektów za 2,5 mld zł. Lista rezerwowa obejmuje projekt „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa)” o wartości ponad 1,7 mld zł., planowany do złożenia w trzecim naborze CEF.

- Tak duża liczba inwestycji kolejowych na Podlasiu pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy i atrakcyjność naszego regionu, co przyciągnie nowych inwestorów i turystów. Inwestycje  wpłyną również na polepszenie transgranicznego ruchu pociągów w komunikacji pomiędzy Polską a wschodnimi sąsiadami – podkreśla Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski. 


Podstawowe efekty prac - skrócenie czasu przejazdu:
  • w relacji Siedlce – Czeremcha – Białystok o ok. 45 min, z 3h 8 min do 2 h 23 min
  • w relacji Czeremcha – Białystok o ok. 23 minuty, z 1h 34 min do 1h 11 min
  • w relacji Warszawa – Białystok o ponad 20 minut, z 2h 26 min do poniżej 2h
  • w relacji Białystok – Kuźnica Białostocka o 8 minut, z 55 min do 47 min
  • w relacji Czeremcha – Hajnówka o ok. 4 minuty, z 31 min do 27 min


Projekty na liście podstawowej:
1. Prace na linii E 75 na odcinku Czyżew – Białystok (CEF)
2. Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa) (POIiŚ)
3. Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki) (PO PW)
4. Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka (PO PW)
5. Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka (PO PW)
6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S) (RPO)
7. Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Gieniusze (S) (RPO)
8. Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo (S) (RPO)
9. Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy – Śniadowo – gr. Województwa (RPO)
10. Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża (RPO)
11. Prace na linii nr 32 odc. Lewki – Czeremcha (RPO)
12. Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego: przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej i przejście graniczne w Siemianówce (środki krajowe)

Lista rezerwowa:
1. Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa) (CEF)Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239