Powrót

Początek prac na stacji Piaseczno

Rusza remont stacji

Od 13 marca PLK rozpoczną modernizację stacji w Piasecznie. Stary peron zostanie zastąpiony dwoma nowymi (położonymi na zewnątrz toru), wyższymi, dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowane zostaną: nowe wiaty, oświetlenie, tablice informacyjne, megafony oraz ławki. W miejscu starej kładki powstanie nowa, wyposażona w windy. Takie rozwiązanie zapewni dobrą obsługę dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz matek z dziećmi. W czasie przebudowy, dojście z peronu do budynku dworca będzie możliwe od ulicy Sienkiewicza. Sposób realizacji prac przewiduje, że stacja będzie czynna cały czas a perony będą kolejno modernizowane. PLK planuje zakończyć przebudowę stacji Piaseczno w II kwartale 2017 roku. 

Na przebudowę stacji PLK przeznaczyły 55 mln zł. Oprócz modernizacji infrastruktury pasażerskiej prace obejmą także wymianę torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Zagwarantuje to bezpieczny i płynny przejazd pociągów. Od połowy marca, PLK i wykonawca, Trakcja PRKiI, rozpoczną także przebudowę przystanku Zalesie Górne oraz jednego z torów od Piaseczna do Czachówka. 


Zmiany w ruchu regionalnym

Polskie Linie Kolejowe wspólnie z Kolejami Mazowieckimi opracowały zmieniony rozkład kursowania pociągów. Z dotychczasowych 23 bezpośrednich par relacji Warszawa Wschodnia – Radom utrzymanych zostanie 17, w porannym i popołudniowym szczycie (5.30 – 7.30 oraz 15.00 – 17.00) przez Piaseczno i Warszawę Okęcie pojedzie podobna liczba pociągów co obecnie. Pociąg „Radomiak” pojedzie zmienioną trasą przez Centralną Magistralę Kolejową.

Ze względu na przebudowę linii kolejowej na trasie Góra Kalwaria – Czachówek – Góra Kalwaria wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa.

Zmiany są podawane od lutego na tablicach informacyjnych na stacjach i przystankach. Informacje na temat kursowania pociągów można na bieżąco śledzić na www.portalpasazera.pl oraz na stronie przewoźnika – Kolei Mazowieckich. 

PLK wzmocniły informacje dla podróżnych. Liczniejsza jest obsada zespołów technicznych na modernizowanym odcinku, które w przypadku usterek szybko podejmują działania zapewniające sprawny przejazd pociągów. Wykonawca prac jest zobowiązany prowadzić roboty ze szczególnym uwzględnieniem przejeżdżających pociągów, a zadania wymagające dłuższych prac blisko toru odbywają się w przerwie pomiędzy przejeżdżającymi pociągami.


160 km/h między Warszawą a Czachówkiem

Na Warszawie Okęciu stoi już konstrukcja nowej, przedłużonej kładki, która zapewni pasażerom wygodne i bezpieczne dojście na peron. Jesienią PLK planują zakończyć przebudowę na Okęciu. Na przystankach Warszawa Dawidy, Warszawa Jeziorki i Czachówek Górny część starych peronów została już rozebrana i wykonawca jest na etapie zabudowy ścianek peronowych dla nowych, 200 metrowych peronów.

Na 27-kilometrowym odcinku linii kolejowej nr 8 PLK wymieni 77 km torów, zamontuje 101 rozjazdów, nowe urządzenia sterowania ruchem oraz 75 km sieci trakcyjnej, zapewniając tym samym płynny i bezpieczny przejazd pociągów z prędkością nawet 160 km/h. Zmodernizowane zostaną 3 stacje oraz 6 przystanków między Warszawą Okęciem a Czachówkiem Południowym. Efektem wartej 460 mln zł modernizacji będzie szybsza i wygodniejsza podróż na trasie Warszawa Okęcie – Czachówek oraz nowoczesna i przyjazna także dla osób niepełnosprawnych infrastruktura pasażerska. 


Projekt „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom LOT (A, B, F)” – Faza II
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 668 679 414

Pliki do pobrania