Powrót

PLK zwiększają bezpieczeństwo na Rail Baltica na Mazowszu

Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania w miejscowości Topór

W Toporze jest już konstrukcja wiaduktu nad torami Rail Baltica i drogą powiatową. Roboty prowadzone są przy płytach, na których będą jezdnie. Stawiane są ściany oporowe. Wiadukt wraz z drogami dojazdowymi będzie miał 840 m długości. Poza ruchem samochodów zapewni przejście pieszym i ścieżkę rowerową. Obiekt zastąpi przejazd drogowo-kolejowy w pobliżu przystanku kolejowego. Droga krajowa nr 50 przebiegnie nad linią kolejową oraz drogą powiatową.

W Łochowie pierwszy z wiaduktów drogowych powstaje w centrum miasta, w ciągu ul. Wyszkowskiej i zastąpi przejazd kolejowy. Przy torach budowane są podpory obiektu. Wykonawca pracuje przy ścianach oporowych. Przebudowywane są drogi dojazdowe oraz usuwane są kolizje z siecią energetyczną. Dla utrzymania ruchu w rejonie budowy przygotowany został tymczasowy przejazd drogowo-kolejowy i ścieżka dla pieszych. Nowa konstrukcja będzie miała prawie 200 m długości i jezdnię o szerokości 7 metrów. Piesi i rowerzyści skorzystają z przewidzianej dla nich ścieżki.

W Łochowie-Jasiorówce nowy wiadukt drogowy powstaje 100 m od przejazdu kolejowo-drogowego przy ul. Przemysłowej i Polnej. Obecnie obok torów wzmacniane są nasypy oraz usuwane kolizje z siecią energetyczną. Po zakończeniu prac ulica Przemysłowa zostanie poprowadzona nad drogą krajową nr 50 (al. Łochowska) oraz linią kolejową. Będzie dojście do przystanku autobusowego. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania przewidziano pochylnie. Wiadukt wraz z drogami dojazdowymi będzie miał 490 m długości.

Prace przy wiaduktach prowadzone są z zachowaniem rozkładowego ruchu pociągów. Zakończenie budów w Łochowie i Toporze planowane jest na 2021 r.

Bezkolizyjne skrzyżowania powstają w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne” i są współfinansowane z instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Łączna wartość 11 obiektów to 236 mln zł netto.

Korzystamy już z nowych i będą kolejne bezpieczne skrzyżowania

Dzięki budowie bezkolizyjnych skrzyżowań, można już korzystać z przejść podziemnych w Jasienicy Mazowieckiej i Łochowie. Prace prowadzone będą jeszcze w lokalizacjach: Zielonka – tunel drogowy; Kobyłka Ossów – wiadukt drogowy; Kobyłka – tunel drogowy; Tłuszcz – wiadukt drogowy; Mokra Wieś – wiadukt drogowy; Małkinia – wiadukt drogowy.

Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239