Powrót

PLK wzmacnia nadzór nad jakością modernizowanej infrastruktury

Polskie Linie Kolejowe dokonały przeglądu procesu inwestycyjnego, prowadzony jest profesjonalny monitoring trwających projektów kolejowych i ich wsparcie.
- Całkowicie zmieniliśmy w PLK sposób prowadzenia inwestycji. Od podstaw zbudowaliśmy profesjonalny monitoring realizowanych projektów. Wzmacniamy też nadzór nad jakością modernizowanej infrastruktury. Systematyczna kontrola jakości wykonywanych prac jest kluczowa przy tak znacznej liczbie prowadzonych inwestycji. Dlatego chcemy wykorzystać doświadczenia GDDKiA - powiedział Aleksander Wołowiec, członek zarządu PLK ds. inwestycji.
Polskim Liniom Kolejowym zależy na badaniach laboratoryjnych gruntów, kruszyw, betonów, i innych materiałów budowlanych znajdujących się na placach budów. Spółka chce by pierwsze badania ruszyły jeszcze w tym roku. Jest opracowany dokładny plan badań na poszczególnych inwestycjach. 
Główną przesłanką wyboru laboratoriów GDDKiA, jest doświadczona, wysoko wykwalifikowana w zakresie prowadzonej działalności kadra pracownicza oraz certyfikowany sprzęt laboratoryjny najwyższej jakości. Atutem jest także obecność laboratoriów GDDKiA  na terenie każdego województwa, co pozwala na szybkie przeprowadzenia stosownych badań. Ponadto doświadczenia zdobyte na wielomilionowych inwestycjach drogowych dają promesę należytego wykonania zleconego zakresu badań.
- Jeszcze pięć lat temu budowało się w Polsce drogi z nawet roczną gwarancją, a inwestor nie sprawdzał sam jakości powstającego produktu. To była prawdziwa patologia, za którą ktoś powinien odpowiedzieć. Teraz sami sprawdzamy, czy drogi budowane są prawidłowo. I wyciągamy konsekwencje. Bo drogi budujemy dla kierowców – stwierdził Lech Witecki, szef GDDKiA:
100 mln zł zainwestowała GDDKiA w budowę sieci nowoczesnych laboratoriów drogowych. Ponad 90-krotnie zwiększyła się liczba próbek badanych w laboratoriach GDDKiA między 2010 a 2012 r. przy jednoczesnym spadku wadliwych próbek w latach 2010-2012 o 25%. 
PLK chce wzmocnić nadzór nad jakością modernizowanej infrastruktury i wykorzystać doświadczenia GDDKiA. Kontroli będzie więcej, a ich systematyczne przeprowadzanie pozwoli minimalizować ryzyko użycia niewłaściwych materiałów. 

 Informacje dla mediów: 
Mirosław Siemieniec
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
+48 662 114 900