Powrót

PLK współprzewodniczy Platformie Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej

- To wyraz uznania dla pozycji Polskich Linii Kolejowych wśród europejskich zarządców infrastruktury kolejowej oraz dowód zaufania, gdyż współprzewodniczący reprezentować będzie europejskie przedsiębiorstwa z sektora zarządzania infrastrukturą kolejową – mówi Aleksander Wołowiec. 

Platforma Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i zarządców infrastruktury kolejowej. Jej zadaniem jest zacieśnienie współpracy, wymiana informacji pomiędzy zarządcami, oraz poprawa i porównanie wydajności infrastruktury kolejowej w Europie. 

Platforma, której współprzewodniczą na równych zasadach jest przedstawiciel DG MOVE oraz przedstawiciel zarządców infrastruktury, umieściła na liście priorytetów kwestie związane z: legislacją Unii Europejskiej z obszaru kolejowego (w tym akty wykonawcze do Dyrektywy 2012/34/UE), rozwojem systemu ERTMS, kluczowymi wskaźnikami wykonania oraz analizami porównawczymi dotyczącymi między innymi bezpieczeństwa na kolei.

Ideą zacieśnienia współpracy pomiędzy sektorem a Komisją Europejską jest wypracowanie rekomendacji dla rozwoju europejskiego obszaru kolejowego na planie dynamicznych zmian legislacyjnych takich jak np. przyjęty ostatnio przez Parlament Europejski Czwarty Pakiet Kolejowy – podkreśla Aleksander Wołowiec. Będzie to również okazja do wypracowania wspólnego stanowiska zarządców i Komisji Europejskiej vis-a-vis przemysłu obsługującego sektor kolejowy – dodaje.

Aktualnie w skład Platformy wchodzą: Komisja Europejska oraz EIM tworzone przez RFF, Network Rail, Adif, Infrabel, ProRail, Refer, Trafikverket, Jernbaneverket, FTA, Benedanmark, HS1, Eurotunnel oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 662 114 900