Powrót

PLK SA przekazały dwie linie na Dolnym Śląsku

Podpisanie umowy na przekazanie linii samorzządowi województwa dolnośląskiego fot. Marta Pabiańska

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę o nieodpłatne przejęcie odcinka linii kolejowej w zarządzanie w celu dalszej eksploatacji z PKP S.A., do których należą grunty pod przekazywanymi odcinkami, oraz Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei (DSDiK), która będzie zarządzać odcinkiem Jelenia Góra – Lwówek Śląski (linia kolejowa nr 283) oraz Kłodzko Nowe – Stronie Śląskie (linia kolejowa nr 322).

Zapewnienie dogodnych przejazdów jest priorytetem polskiej kolei, dlatego sukcesywnie przywracamy połączenia kolejowe i reaktywujemy przejazdy na niewykorzystywanych obecnie trasach. Jest to możliwe dzięki dedykowanym temu celowi programom, takim jak np. Kolej Plus. Skuteczna walka z wykluczeniem komunikacyjnym opiera się także na efektywnej współpracy z samorządami. Dobrze widać to na przykładzie Dolnego Śląska, gdzie dwie kolejne linie przeszły pod zarząd jednostki samorządowej, która po wykonaniu niezbędnych prac, będzie mogła zapewnić mieszkańcom dogodne przejazdy pociągami – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Andrzej Bittel.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kompleksowo patrzą na sieć kolejową i dzięki realizowanym inwestycjom z roku na rok zapewniają coraz lepsze warunki dla przejazdu pociągów. Zależy nam na kompleksowym rozwoju kolei. Dlatego przekazujemy w zarząd samorządu dwa odcinki linii kolejowych, które od lat nie są wykorzystywane, i które nie są w najbliższych latach objęte planami inwestycyjnymi Spółki. Takie podejście, przy efektywnej współpracy z partnerami, umożliwi zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu – powiedział Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zgodnie z podpisaną dziś umową, za zgodą Ministerstwa Infrastruktury, DSDiK będzie nieodpłatnie zarządzać dwoma odcinkami linii kolejowych przez najbliższe 30 lat.

Linia Jelenia Góra – Lwówek Śląski nie jest wykorzystywana w ruchu pasażerskim od niecałej dekady, a ok. 15 km odcinek Kłodzko Nowe – Stronie Śląskie nie obsługuje przejazdów pasażerskich od 2004 r. Pozostały odcinek trasy (ok. 12 km), wykorzystywany w ruchu towarowym przez pociągi obsługujące kopalnię kruszywa, pozostanie nadzorowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

Kontakt dla mediów:
Radosław Śledziński
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 501 613 495