Powrót

PLK SA: Konsultacje społeczne w sprawie projektu dot. zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych

Nowy wiadukt drogowy nad torami w Łowiczu pociąg na torach fot. Paweł Mieszkowski PLK SA

Nadrzędnym celem projektu, planowanego do rozpoczęcia w 2024 r., jest poprawa bezpieczeństwa poprzez likwidację przejazdów kolejowo-drogowych i budowę w zamian skrzyżowań bezkolizyjnych na terenie całej Polski. Wybór zadań do realizacji planowany jest do przeprowadzenia w formie konkursowej, na podstawie analizy wielokryterialnej.

Fundamentalnym założeniem Projektu jest współfinansowanie przez PLK SA kosztów obiektu inżynieryjnego nad lub pod torami linii kolejowej oraz dokumentacji projektowej w tym samym zakresie.

Dokumenty, których dotyczą konsultacje oraz formularz konsultacyjny są dostępne na stronie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.: https://www.plk-sa.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-pn-poprawa-bezpieczenstwa-na-skrzyzowaniach-kolejowo-drogowych. Konsultacje są skierowanie szczególnie do zainteresowanych udziałem w projekcie, tj. zarządców dróg i samorządów.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 22 listopada do 20 grudnia 2023 r. Uwagi można również składać drogą pisemną na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Biuro Strategii, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa. Po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w ramach konsultacji, PLK SA przygotują raport i poinformują o rozpoczęciu naboru.

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 668 679 414