Powrót

PLK ogłaszają kolejne przetargi za 4,6 mld zł

Widok na stację Ostróda. Perony i tory, fot. Damian Strzemkowski

Dzisiaj mamy kolejne dobre wiadomości zarówno dla użytkowników i miłośników kolei, jak i dla branży budowlanej. Ruszają przetargi na długo wyczekiwane inwestycje w różnych regionach kraju. To kolejny krok na drodze do celu, którym jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna – powiedział minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk.

Każdy z projektów, o których dzisiaj mówimy jest ważny z punktu widzenia przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Inwestujemy wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba i gdzie możemy sprawić, aby Polacy chętniej korzystali z transportu kolejowego – powiedział wiceminister infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

Na początku roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły już przetargi o szacowanej wartości około 11 miliardów złotych. W tej puli są dziś ogłaszane zadania za 4,6 mld zł: projekt ważny dla Katowic, aglomeracji i przejazdu przez województwo śląskie, ważne projekty na linię Chabówka – Nowy Sącz nr 104, na stację Ostróda oraz projekt istotny dla ruchu towarowego związany ze stacją Geniusze i Kużnica Białostocka – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Ogłoszony przetarg na modernizację linii kolejowej nr 104 obejmuje odcinek Chabówka – Rabka Zaryte oraz bocznicę Klęczany – Nowy Sącz. Docelowym efektem inwestycji będzie wznowienie regularnych połączeń pasażerskich na trasie kolejowej Chabówka - Nowy Sącz, zwiększenie dostępności do kolei oraz komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Elektryfikacja wykonana na tej trasie, wpłynie korzystnie na rozwój ekologicznego transportu w województwie. Pozwoli także na przygotowanie jeszcze lepszej oferty podróży.

Na stacji Rabka Zaryte i na przystanku Rabka Zdrój perony zostaną przebudowane i przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na stacji Rabka Zaryte, dostępność dla wszystkich podróżnych zwiększy budowa przejścia podziemnego z windą. Wyższy poziom bezpieczeństwa zapewni wymiana torów, nowe urządzenia sterowania, a także przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych. W Rabce Zdroju wybudowany zostanie wiadukt, który zastąpi przejazd kolejowo-drogowy i znacznie usprawni system komunikacji w obrębie ruchliwego skrzyżowania Zakopiańska – Podhalańska.

Na trasie między bocznicą w Klęczanach a Nowym Sączem przebudowana zostanie stacja Marcinkowice oraz przystanki Nowy Sącz Chełmiec i Nowy Sącz Miasto. Wyższe perony oraz nowe przejścia podziemne, winda i dojścia ułatwią podróże oraz pozwolą na lepszy dostęp do kolei osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Inwestycja obejmuje tory i urządzenia oraz przejazdy kolejowo-drogowe i obiekty inżynieryjne.

W Nowym Sączu, planowana jest budowa dwóch wiaduktów: przy ul. Kolejowej/Zielonej oraz przy ul. Krakowskiej (Os. Helena). Nowe wiadukty zastąpią dwa przejazdy kolejowo-drogowe i zapewnią bezpieczny ruch kolejowy i drogowy oraz usprawnią komunikację w mieście.

Modernizacja stacji Ostróda obejmie przebudowę peronów, torów i przejścia podziemnego, które wydłużone będzie do ul. Słowackiego. Dostępność zapewnią windy. Powstanie stacja bez barier architektonicznych, odpowiadająca oczekiwaniom wszystkich podróżnych. Ponadto wymiana torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym zwiększy możliwości sprawnego prowadzenia ruchu na stacji. Płynniejszy przejazd składów zapewni przebudowana i wzmocniona konstrukcja pobliskiego kamienno-ceglanego mostu nad Drwęcą. Stacja w Ostródzie, po zakończeniu inwestycji, będzie dostosowana do lepszej obsługi składów towarowych o długości 750 metrów. Pozwoli to na przewóz większych ilości ładunków.

Lepsza obsługa towarów na stacji Geniusze. Szybszy i bezpieczniejszy transport kolejowy w rejonie Sokółki i przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przywróci po prawie trzydziestu latach możliwość przewozu i rozładunku towarów na stacji w Geniuszach k. Sokółki.

Tory na stacji zostaną przebudowane i wydłużone, tak aby możliwe było przyjmowanie pociągów o długości do 750 m. Modernizacja w Geniuszach jest ważna ze względu na krajowy i transgranicznych ruch towarowy. Na stacji znajdują się dwa rodzaje torów: tzw. normalne, stosowane w Polsce i krajach Europy Zachodniej oraz tory szerokie, stosowane w Europie Wschodniej i w Azji. Dzięki zaplanowanej przebudowie stacji i rozpoczętej już wcześniej odbudowie toru szerokiego, będzie można przyjmować i przeładowywać pociągi ze Wschodu o długości do 1050 m. Lepsza przepustowość linii i sprawniejszy ruch pociągów zapewnią możliwość przewozu większej ilości towarów i przeładunku na polskich terminalach.

Prace będą prowadzone również na linii kolejowej z Geniusz do Kuźnicy Białostockiej. Instalowane będą nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. W Sokółce powstanie nowoczesna nastawnia planowana na Lokalne Centrum Sterowania. Przebudowane zostaną mosty i przepusty. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego m.in. dzięki przebudowie i dodatkowym zabezpieczeniom na przejazdach.

Przebudowa trasy Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice to nowe możliwości kolei w aglomeracji, dzięki korzystniejszej ofercie przewozowej dla mieszkańców Katowic. Budowa trzech nowych przystanków większy się dostęp do kolei. Oddzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego poprawi przepustowość, dzięki czemu będzie mogło kursować więcej pociągów. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Planowane nowe przystanki to: Katowice Uniwersytet (rejon ul. Paderewskiego), Katowice Akademia (ul. Damrota / Francuska), Katowice Kokociniec (rejon ul. Szadoka). Przystanek Katowice Brynów zostanie przesunięty w rejon autostrady A4.

Inwestycja PLK obejmie modernizację stacji i przystanków: Katowice Szopienice Południowe, Katowice Zawodzie, Katowice oraz Katowice Ligota. Obiekty będą dostosowane do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Na odcinku Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice dobudowane zostaną dwa tory i rozdzielony zostanie ruch aglomeracyjny i dalekobieżny. Kompleksowa modernizacja linii to dobudowa ok. 22 km nowych torów, przebudową 100 km torów i 140 obiektów inżynieryjnych. Wymienione będzie ok. 133 km sieci trakcyjnej.

W ramach prac przewiduje się budowę Lokalnego Centrum Sterowania Katowice, z którego dyżurni ruchu zarządzali ruchem na linii od Sosnowca do Tychów.

Prace budowlane dla odcinka Katowice Szopienice Południowe – Katowice - Katowice Piotrowice realizowane będą w ramach zadania „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice”. Współfinansowanie inwestycji planowane jest w z instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF 2) na lata 2021-2027.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239