Powrót

PLK obecne na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Ireneusz Merchel wziął udział w dzisiejszej debacie pt.: „Inwestycje infrastrukturalne - nowe otwarcie (kolej)”. Jak ocenił inwestycje prowadzone przez PLK znacząco przyspieszyły.
- Rok 2017 to bardzo dynamiczny okres. Od stycznia tego roku podpisaliśmy umowy na kwotę 6,5 mld zł. Krajowy Program Kolejowy zostanie zrealizowany w całości, a do końca 2017 r. będziemy mieli podpisanych umów na ponad 30 mld zł, co stanowi połowę wartości Krajowego Programu Kolejowego – powiedział prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Krajowy Program Kolejowy zakłada realizację inwestycji na kwotę ponad 66 mld zł. Ich główne cele to ulepszanie oferty dla przewoźników pasażerskich i towarowych, aby przewozy odbywały się szybko i komfortowo. W efekcie realizacji inwestycji z KPK do 2023 roku zostanie podniesiona prędkość na liniach klejowych o długości 8,5 tys. km, a zarządca infrastruktury przebuduje 9 tys. km torów.

- Nie boimy się utraty środków. Co więcej mamy sygnały, że nasz kraj jest czołówce pod względem ich wykorzystania. Potwierdziła to przewodnicząca Komisji Kontroli Budżetowej Komisji Europejskiej Ingeborg Graessle pozytywnie odnosząc się do wydatkowania przez Polskę funduszy UE. Jako przykład, spełniającej wszystkie warunku KE inwestycji, została podana linia kolejowa nr 8 Warka – Radom, gdzie m.in. planowana jest dobudowa drugiego toru i przebudowa mostu nad Pilicą. To doskonały dowód na to, że KPK jest dobrze realizowany – uważa Ireneusz Merchel

Zdaniem prezesa inwestycje realizowane przez PLK łączą Polskę. Dzięki ich realizacji szybko i komfortowo dojedziemy pociągiem do 18 miast wojewódzkich. Średnia prędkość handlowa pociągów przekroczy 100 km/h. PLK obecnie planują projekty ze znacznym wyprzedzeniem.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są największym beneficjentem środków unijnych z instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF) – w II turze naboru Polska otrzymała 1,9 mld euro na realizację 16 projektów inwestycyjnych, z czego właśnie PLK zostało przyznane aż 1,6 mld euro na sfinansowanie 10 inwestycji – mówi prezes Ireneusz Merchel.

Do tej pory KE pozytywnie oceniła wszystkie 17 wniosków złożonych przez PLK w I i II turze konkursu CEF, przyznając Polsce dotacje o łącznej wartości ponad 13 mld zł. W tym roku PLK złożyły 5 projektów w III naborze CEF „Łącząc Europę”, dotyczące m.in. inwestycji na E 75 Rail Baltica czy zabudowy ERTMS/ETCS.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 8 tysięcy gości. To także blisko 100 sesji, w których bierze udział kilkuset panelistów, m.in. przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy. Debaty są publiczne, a prowadzone rozmowy dotyczą kwestii najistotniejszych dla rozwoju Europy.

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl