Powrót

PLK nie ma listy linii kolejowych do likwidacji

Pojawiające się publikacje bazują na niepełnym i nierzetelnym opracowaniu, które przemilczało dwa ważne fakty: obecnie toczące się postępowania dotyczą linii, po których pociągi nie jeżdżą od wielu lat, a procedury ich dotyczące zostały wszczęte nawet 10 lat temu.

Zarządca infrastruktury na bieżąco współpracuje z samorządami, w zakresie optymalnego wykorzystania linii i postępowania z tymi, na których pociągi nie jeżdżą od wielu lat. Wszczęcie postępowania w przypadku takich linii nie oznacza ich likwidacji. Wszystkie podmioty, które mogą być zainteresowane utrzymaniem linii, w tym przewoźnicy i jednostki samorządu terytorialnego, mogą zaproponować rozwiązania wstrzymujące procedurę na każdym etapie postępowania. Ponadto, po uzgodnieniach z samorządem, niezbędna jest jeszcze decyzja ministra transportu, czyli analiza sprawy przed ewentualnym wyrażeniem zgody na likwidację linii kolejowej. 

Obecnie trwają prace związane z ustaleniem optymalnej siatki połączeń i docelowego poziomu infrastruktury kolejowej. Wystąpienia PLK w sprawie dalszego losu linii kolejowych skłaniają samorządy do rozważenia koncepcji systemu komunikacji w regionie, a tym samym do decyzji, na jaki środek komunikacji będą przeznaczone publiczne środki oraz czy i jak wykorzystać nieeksploatowane linie. Pozostawienie linii w stanie "zawieszenia" powoduje ponoszenie wyłącznie kosztów m.in. likwidacji skutków dewastacji i kradzieży, które wynoszą setki tysięcy złotych rocznie.

PLK we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa przygotowuje wieloletni program pn. „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów na lata 2016-2023”. Program zakłada także niedopuszczenie do dalszej degradacji linii kolejowych powodującej konieczność ich wyłączania z eksploatacji. Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239