Powrót

PLK doskonali procedury ratownictwa technicznego. Ćwiczenia TORY 2016

Zapewnienie bezpiecznego kursowania pociągów jest priorytetem Polskich Linii Kolejowych.

- Dla zarządcy infrastruktury bezpieczeństwo jest priorytetem, dlatego podejmujemy działania techniczne, inwestycyjne, pracownicze i organizacyjne, by być przygotowanym do każdej sytuacji. W ostatnich latach PLK doposażyła zespoły techniczne i pociągi ratownictwa. Doskonalimy także procedury i współpracę ze wszystkimi uczestnikami przewozów kolejowych. Szczególnie cenna jest bieżąca współpraca i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, dlatego aktywnie uczestniczymy m.in. w ćwiczeniach TORY 2016 – mówi Andrzej Pawłowski, wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. odpowiedzialny za bezpieczeństwo.

Od 2013 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły na doposażenie ratownictwa technicznego ponad 15 mln zł. Na bieżąco sprawdzane są procedury i sprawność zespołów kolejowego ratownictwa technicznego. PLK dostosowała organizację i szkolenie służb do potrzeb i natężenia ruchu na sieci kolejowej. Obecnie działa 20 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego, w tym całodobowo dziesięć Specjalnych Pociągów Ratownictwa Technicznego stacjonujących na stacjach: Warszawa Wschodnia, Łódź Kaliska, Skarżysko-Kamienna, Rzeszów, Sosnowiec, Tczew, Bydgoszcz, Wrocław, Poznań i Stargard. Takie rozlokowanie zapewnia szybki wyjazd do miejsc ewentualnych zdarzeń. W 2015 roku zespoły kolejowego ratownictwa technicznego brały udział w usuwaniu skutków 160 zdarzeń zaistniałych na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Działania spółek Grupy PKP utrzymują pozytywny trend – kolej jest coraz bezpieczniejszym środkiem transportu. W 2015 roku o 12 procent spadła liczba kolizji i wykolejeń oraz o 12 procent mniej było wypadków na przejazdach kolejowo – drogowych. To efekt ponad 200 konsekwentnie realizowanych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa.                           

Spółka prowadzi je w obszarze technicznym, inwestycyjnym, organizacyjnym i pracowniczym. Większa jest co roku liczba szkoleń i metod doskonalenia pracy. PLK i PKP Intercity kupiły i uruchomiły nowoczesne symulatory do szkolenia maszynistów i dyżurnych ruchu. 


Informacje dodatkowe

PLK doskonali i rozbudowuje program szkoleń. W ubiegłym roku przeszkolono ponad 25 000 osób odpowiedzialnych za bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów. Za ponad 4 mln zł PLK wybudowała nowoczesny symulator dla dyżurnych ruchu. W ciągu trzech miesięcy blisko 200 osób już przećwiczyło na nim różne sytuacje, które mogą zdarzyć się każdego dnia. Program szkoleń jest cały czas uzupełniany o nowe elementy. Spółka zamierza wykorzystać w szkoleniu kolejne urządzenia. 

Tylko w 2015 roku PLK przeprowadziła w zakresie bezpieczeństwa ponad 120 tys. kontroli różnych stanowisk i jednostek organizacyjnych, a także kontrole w zakresie bezpieczeństwa ruchu pociągów w miejscach prowadzonych inwestycji oraz blisko 80 wewnętrznych audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Nadzór prowadzony jest w dzień i w nocy, obejmuje działania planowe i nadzwyczajne. W przedsięwzięciu uczestniczą także funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. 

W spółce zapewnione jest profesjonalne wsparcie psychologiczne pracownikom, którzy bezpośrednio uczestniczyli w zdarzeniu w czasie wykonywania obowiązków służbowych lub brali udział w usuwaniu jego skutków.

Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” to jedna z największych w Europie kampanii społecznych, prowadzona przez PLK od 11 lat. Zarządca infrastruktury koncentruje się na promowaniu kultury bezpieczeństwa i ograniczania skutków brawury, rutyny i pośpiechu na przejazdach kolejowo-drogowych. 

Stałym elementem poprawy bezpieczeństwa są działania techniczne i inwestycyjne. PLK inwestuje w sprzęt i modernizuje infrastrukturę. Tylko w ubiegłym roku wyremontowano ponad 800 km torów, 600 km sieci trakcyjnej, wymieniono 1250 rozjazdów, zmodernizowano 670 przejazdów kolejowo – drogowych i wybudowano 84 wiadukty, którymi zastąpiono przejazdy. Wszystkie te elementy bezpośrednio wpływają na poprawę bezpieczeństwa na sieci kolejowej.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48  694 480 239