Powrót

PLK dla ochrony kolejowego dziedzictwa

W ostatnim kwartale tego roku PLK przekazały zbędne elementy infrastruktury i wyeksploatowany tabor jednostkom kulturalnym, oświatowym i ośrodkom promującym kolejowe tradycje w różnych rejonach Polski. Materiały trafiły m.in. do: Muzeum Regionalnego w Dębicy, Mogileńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei czy Muzeum Komunikacji w Warszawie i Towarzystwa Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice. 


Historia i edukacja 

Do Muzeum Regionalnego w Dębicy trafi fragment dźwigara zabytkowego mostu kolejowego na rzece Wisłoka, który wzniesiono w latach 50. XIX wieku w ramach budowy linii kolejowej arcyksięcia Karola Ludwika. Most nie doznał uszczerbku zarówno podczas I i II wojny światowej, dlatego będzie stanowił cenne źródło wiedzy o historii kolejnictwa na terenie południowo – wschodniej Polski, w szczególności na terenach związanych z Ziemią Dębicką. 

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym wymontowane ze starej nastawni w Tłuszczu oraz elementy infrastruktury (m.in. szyny, podkłady) trafiły do pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół w Tłuszczu. Pozyskane od PLK elementy zostaną wykorzystane podczas zajęć dla techników transportu kolejowego, kierunku otworzonego we wrześniu.  

Dwa wagony gospodarcze z 1934 i 1961 roku trafiły do Towarzystwa Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice. Wagony były wykorzystywane w Gogolinie jako magazyn podręczny i w Groszowicach jako zaplecze socjalne pracowników. Dziś wagon z Gogolina zostanie odrestaurowany i będzie jeździł jako czynny eksponat. Natomiast ten z Groszowic będzie mobilnym wagonem warsztatowym dołączanym do parowozu. 

Pięć byłych już wagonów mieszkalnych z Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie pojedzie do Mogileńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Wagony będą elementem ekspozycji na terenach Stowarzyszenia w Jaworzynie Śląskiej. Po oczyszczeniu i renowacji dwa wagony mają stać się częścią Mobilnej Izby Tradycji, ukazującej historię ich wcześniejszego funkcjonowania, a pozostałe mają pełnić funkcje gospodarcze. W przyszłości Stowarzyszenie planuje przywrócić tabor do ruchu.  


Z Pruszkowa do stołecznego muzeum

Elementy infrastruktury kolejowej pozostałe po modernizacji trasy Warszawa – Łódź na odcinku Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) zasilą Stołeczne Muzeum Komunikacji. Odcinki szyn oraz stosowane wcześniej rozjazdy kolejowe zdemontowane ze stacji w Pruszkowie zostaną wykorzystane przez muzeum do celów ekspozycyjnych. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od lat wspierają instytucje i organizacje, które promują wiedzę o kolei, zajmują się ochroną zabytków techniki i architektury kolejowej, a także dokumentują historię polskich dróg żelaznych. Dzięki wsparciu zarządcy infrastruktury szkoły zyskują narzędzia niezbędne w kształceniu przyszłych kolejarzy, a instytucje kulturalne dodatkowe eksponaty, które są atrakcją dla zwiedzających i źródłem wiedzy o branży kolejowej. Kontakt dla mediów:

Joanna Kubiak
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48  22 473 30 02

Pliki do pobrania