Powrót

PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają konsultacje na temat przyszłości linii kolejowych

Wnikliwa analiza odcinków kolejowych która była przeprowadzona na wielu płaszczyznach: przede wszystkim ekonomicznej: koszty utrzymania linii i przychody z tytułu przewozu osób ale także znaczenia dla społeczności lokalnej czy potencjalnych perspektyw zapotrzebowania przez przemysł. Zostały wzięte pod uwagę czynniki takiej jak bezrobocie w regionie, znacznie linii dla dużych ośrodków zatrudniających mieszkańców danego regionu, istnienie alternatywnej komunikacji i porównania jej kosztów dla podróżnych z kosztami korzystania z kolei. W wyniku analizy okazało się  m.in. że na jednym z odcinków o długości około 50 km prowadzeniem ruchu zajmuje się 92 pracowników, zaś na innym w jedynych na tej linii dwóch pociągach dziennie jeździ średnio 15 pasażerów.   Liczba 3 tys. km linii jest oparta na wstępnych szacunkach. Mając na uwadze znaczenie linii kolejowych na mapie społeczno-gospodarczej naszego kraju, rozpoczynamy proces konsultacji z władzami oraz społecznościami lokalnymi. Decyzje o ewentualnych wyłączeniach nie będą łatwe, ale na pewno będą głęboko przemyślane i przeanalizowane. W całym procesie restrukturyzacji PLK, która jest niezbędna, nie ma mowy o cięciu na ślepo, kosztem kwestii bezpieczeństwa czy oczekiwań pasażerów– mówi Remigiusz Paszkiewicz, prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PLK SA   Wyłączenie linii nie oznacza jej fizycznej likwidacji. Jeżeli w przyszłości przewoźnicy będą zainteresowani wykorzystaniem danego odcinka, to PLK będą otwarte na rozmowy o przywróceniu tam ruchu. Polskie Linie Kolejowe zarządzają siecią blisko 39 tys. km torów w Polsce. Działają jako spółka akcyjna, której akcjonariuszami są PKP S.A. i Skarb Państwa.      

 

dodatkowe informacje:  

Robert Kuczyński
dyrektor projektu ds. media relations
tel. + 48 22 473 30 02
r.kuczynski@plk-sa.pl
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.