Powrót

PKP Polskie Linie Kolejowe chcą wzmocnienia branży.

Ideą spotkań jest poprawa współpracy, przyspieszenie inwestycji dzięki wspólnie wypracowanym dobrym praktykom oraz wzmocnienie branży przed nową unijną perspektywą.
Forum Inwestycyjne, które zainaugurowało działalność 12 grudnia, jest pierwszą sformalizowaną formą komunikacji „bussines to bussines” zarządcy infrastruktury z rynkiem firm świadczących usługi  wykonawstwa inwestycyjnego. „Dotychczasowe doświadczenia z lat 2007-2012 dają podstawę do wyciągnięcia wielu ważnych wniosków i wskazują potrzebę rozwiązania kluczowych dla branży problemów. Chcemy o tym rozmawiać z naszymi partnerami – szczerze i bezpośrednio, jednocześnie dając im maksimum wiedzy do podejmowania dobrych decyzji biznesowych. Naszym wyzwaniem jest wykonanie inwestycji wartych ponad 26,5 mld złotych w ciągu 3 lat. Innymi słowy trzeba sprawnie przetransferować te środki do rynku poprzez wykonane usługi, których podstawowym beneficjentem jest polska gospodarka – pasażerowie i kolejowe firmy transportowe. Nie będzie to możliwe bez sprawnego i dobrze zorganizowanego rynku wykonawców” – mówi Remigiusz Paszkiewicz prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.   
Zarządca infrastruktury planuje w ten sposób zbudować trwałe i wzajemne korzystne relacje z rynkiem, których efektem będzie szybkie wzmocnienie branży. Wskutek wieloletniego zastoju w inwestycjach kolejowych po roku 2000, doszło do zmniejszenia potencjału wykonawczego, zaś silna walka cenowa o kontrakty w latach 2009/2010 zamiast pożądanego wzmocnienia, dodatkowo go osłabiła. Ambicje inicjatorów forum sięgają bardzo daleko. PLK liczy przede wszystkim na przyspieszenie prac inwestycyjnych – opóźnionych długimi procesami administracyjnymi, problemami dokumentacyjnymi, czy też niewystarczającym potencjałem projektowym lub wykonawczym. Ponadto spółka ma świadomość pewnych cech słabości rynku i szuka możliwości jego wzmocnienia, stąd potrzeba wspólnego wypracowania dobrych praktyk i unikania konfliktu interesów. 
Istotnym zadaniem forum będzie też wspólna praca na rzecz eliminacji wojen cenowych na rzecz  konkurowania podmiotów wysoką jakością prac oraz krótszymi terminami realizacji. Założeniem forum jest również identyfikacja niezbędnych zmian w przepisach prawa, obecnie negatywnie wpływających na tempo procesu inwestycyjnego. Uczestnictwo w pracach zgłosiło już kilkadziesiąt podmiotów branży.
informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
dyrektor projektu 
ds. media relations
tel. + 48 22 473 30 02
r.kuczynski@plk-sa.pl 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.