Powrót

Pierwszy przetarg w ramach Krajowego Programu Kolejowego ogłoszony: PLK zmodernizują linie objazdowe między Warszawą a Białymstokiem.

W grudniu 2015 roku pociągi wrócą na linię z Warszawy do Białegostoku. Do ukończenia modernizacji tej części paneuropejskiego korytarza kolejowego (Rail Baltica) pozostaje jeszcze ważny odcinek między Sadownem a Białymstokiem. Zanim narodowy zarządca infrastruktury przystąpi do realizacji tego zadania, przygotuje 230 km lokalnych linii obwodowych: nr 36, Ostrołęka – Łapy (80 km linii jednotorowej), nr 31 Czeremcha - Siedlce (85 km linii dwutorowej) i linia nr 32 Czeremcha – Białystok (70 km linii jednotorowej). Po wykonaniu tych prac pociągi towarowe pojadą przez Ostrołękę lub Czeremchę i Siedlce. Przewóz ładunków będzie odbywał się płynniej, bez ograniczeń prędkości, równocześnie mniej obciążona będzie modernizowana trasa Rail Baltica, gdzie priorytet mają połączenia pasażerskie.

– Ogłaszamy już kolejny przetarg z puli 11 mld zł, jaką planujemy uplasować w ramach przetargów na rynku tylko w br. To potwierdza, że PLK jest dobrze przygotowana do nowej perspektywy i gotowa do wdrażania Krajowego Programu Kolejowego. Efektem prac na liniach objazdowych będzie zapewnienie sprawnej modernizacji strategicznej linii Warszawa – Białystok (Rail Baltica) oraz minimalizacje utrudnień dla przewozów pasażerskich i towarowych w czasie tej inwestycji – mówi Marcin Mochocki, członek Zarządu PKP PLK.

W ostatnich latach PLK znacząco skróciła czasy połączeń dla przewozów pasażerskich. Przy kontynuowanych i rozpoczynanych modernizacjach zarządca infrastruktury z wyprzedzeniem zapewnia trasy obwodowe. To gwarancja sprawnej modernizacji, utrzymanie rozkładowych kursów pasażerskich i płynnego przewozu towarów. W obecnej perspektywie zdecydowana część prac będzie służyła przewozom towarowym. Efektem inwestycji zarządcy infrastruktury będzie dwukrotne zwiększenie prędkości w segmencie przewozu ładunków.

Linia E 75 (Rail Baltica) ma priorytetowe znaczenie dla ruchu kolejowego, stanowi część europejskiego korytarza transportowego i jedyne połączenie kolejowe krajów nadbałtyckich z Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Po zakończeniu modernizacji Rail Baltica pociągi pasażerskie pojadą z prędkością 160 km/godz. Poprawi się też komfort pasażerów, którzy zyskają m.in. wygodne i funkcjonalne perony, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zwiększy się również przepustowość linii dzięki czemu uruchomiona zostanie większa liczba połączeń.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239