Powrót

Pierwszy kontrakt na modernizacje linii Świercze – Ciechanów zakończony

Umowa na wykonanie robót budowlanych modernizacji infrastruktury kolejowej stacji i szlaków                    w obszarze LCS Ciechanów, Odcinek Świercze – Ciechanów. LOT A – stacje: Gąsocin, Ciechanów. LOT B – szlaki: Świercze – Gąsocin, Gąsocin – Ciechanów została podpisana 16 września 2009 roku   i opiewała na kwotę 576 304 995,41 PLN brutto. Prace, których celem było uzyskanie docelowych prędkości pociągów 160/200 km/h, poprawienie bezpieczeństwa, podniesienie komfortu podróżowania pasażerów, skrócenie czasu przejazdu oraz ograniczenie wpływu linii na środowisko wykonało konsorcjum „POLKOR LCS CIECHANÓW" w składzie:
 • Eiffage Construction Ceska Republika Sp. z o.o. Oddział w Polsce – Lider Konsorcjum,
 • Eiffage Polska Koleje Sp. z o.o.,
 • Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A.,
 • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.,
 • Leonhard Weiss GmbH & Co. KG,
przy udziale podwykonawców:
 • EL – IN,Trakcja Tiltra S.A.,
 • Agat Sp. z o.o. Koluszki,
 • KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A.,
 • Marek & Moskwiński Sp. J.,
 • INTOP Warszawa Sp. z o.o.,
 • Per Aarsleff Sp. z o.o.,
 • Kol – Minex Usługi Kolejowe i Wyburzeniowe,
 • PRKiI S.A. Wrocław,
 • EXPOL S.A.
Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Inżynier Konsorcjum firm: Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH Inwestor Sp. z o.o., TOR – MEL Sp. z o.o. W ramach umowy zrealizowano m.in.: -zmodernizowano i przekazano do eksploatacji ponad 62 km torów wraz z nowo wybudowaną siecią trakcyjną, zabudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym i odwodnieniem układu torowego; -zamontowano 39 rozjazdów; -wybudowano nową linię LPN  (Linia Potrzeb Nietrakcyjnych) na całej długości kontraktu od Świercz do Ciechanowa; -wybudowano 4 przejścia dla pieszych pod torami:
 • w Świerczach,
 • w Gąsocinie,
 • w Gołotczyźnie,
 • w Ciechanowie,
- wybudowano 21 przepustów na szlaku Świercze – Gąsocin, stacji Gąsocin, szlaku Gąsocin - Ciechanów oraz stacji Ciechanów; - wybudowano łącznie 10 peronów, w tym: peron nr 1 i 2 na stacji Gąsocin, peron nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kałęczyn, peron nr 1 i 2 na posterunku odgałęźnym Świercze, peron nr 1 i 2 na przystanku osobowym Ciechanów Przemysłowy oraz peron nr 1 i wyspowy nr 2 na stacji Ciechanów wraz z ustawieniem wiat peronowych, tablic z nazwą stacji i słupów oświetleniowych; - wyposażono w samoczynną blokadę liniową szlaki Świercze – Gąsocin oraz Gąsocin – Ciechanów; -zmodernizowano most nad rzeką Łydynią i most nad rzeką Soną; -rozbudowano i wyremontowano nastawnię dysponującą na stacji Ciechanów pod siedzibę Lokalnego Centrum Sterowania, Obecnie trwają prace: -związane z zagospodarowaniem terenów na stacji Ciechanów i Gąsocin (ogrodzenie peronów, układanie chodników, itp.) -przy budowie ekranów akustycznych na stacji Gąsocin i szlaku Gąsocin – Ciechanów.

Informacje dla mediów

Maciej Dutkiewicz

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

tel.22 47 336 40

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

Opracowanie: Pert Public Relations Sp. z o. o.


Zadanie realizowane w ramach projektu nr POIS.07.01.00-00-009/09 „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia - obszar LCS Ciechanów"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko