Powrót

Pierwszy duży przetarg w 2011 roku – sześć ofert w przetargu na modernizację linii kolejowej Wrocław – Poznań na odcinku Wrocław - granica województwa dolnośląskiego

Oferty na realizację tego zadania złożyło sześć konsorcjów:


1.
Oferta nr 1 :

 • Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o. o., Warszawa,
 • PKP Energetyka S.A., Warszawa,
 • Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A., Wrocław,
 • Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o., Wrocław.

na kwotę 657 290 327,27 PLN netto; 808 467 102,54 PLN brutto

 

2. Oferta nr 2:

 • SKANSKA S.A., Warszawa,
 • SKANSKA a.s., Republika Czeska.

na kwotę 675 863 781,48 PLN netto; 831 312 451,22 PLN brutto

 

3. Oferta nr 3:

 • Feroco S.A., Poznań,
 • Torpol Sp. z o.o., Poznań,
 • Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o., Poznań,
 • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o., Zawiercie.

na kwotę 701 889 331,69 PLN netto; 863 323 877,98 PLN brutto

 

4. Oferta nr 4:

 • STRABAG Sp. z o.o., Pruszków,
 • STRABAG Rail GmbH, Niemcy,
 • Viamont DSP a.s., Republika Czeska,
 • TRAKCE a.s., Republika Czeska,
 • TRAKCE-TOR Sp. z o.o., Cieszyn.

na kwotę 777 448 469,56 PLN netto; 956 261 617,56 PLN brutto

 

5. Oferta nr 5:

 • FCC Construccion S.A., Hiszpania,
 • Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Budus S.A., Katowice.

na kwotę 792 507 495,31 PLN netto; 974 784 219,23 PLN brutto

 

6. Oferta nr 6:

 • Budimex S.A., Warszawa,
 • Leonhard Weiss GmbH&Co.KG,
 • ZUE S.A., Kraków.

na kwotę 762 436 501,56 PLN netto; 937 796 896,92 PLN brutto

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowych robót budowlanych w zakresie kompleksowej przebudowy linii kolejowej na odcinkach: Wrocław Grabiszyn – stacja Skokowa - 36,5 km, stacja Żmigród – granica woj. dolnośląskiego – 13,3 km, a także realizacja robót w ramach uzupełnienia na odcinku Skokowa Żmigród – 8,2 km. (tj. budowa ekranów akustycznych, budowa drogi prostopadłej). W ramach zadania przeprowadzone zostaną roboty pomiarowe, torowe, odwodnieniowe, drogowe, budowlane, a także dotyczące elektroenergetyki, sieci trakcyjnej, instalacji i urządzeń sanitarnych, czy budowy ekranów akustycznych. Okres realizacji zamówienia wyniesie 40 miesięcy od dnia wydania polecenia rozpoczęcia i nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2014 r.

Modernizacja tej linii została podzielona na dwie fazy.

Faza I projektu polega na dostosowaniu linii kolejowej do prędkości V=160 km/h wraz z elementami rozwiązań dla prędkości V=200 km/h w części dotyczącej układu geometrycznego torów, przystosowania obiektów inżynieryjnych do nowych obciążeń dynamicznych, zwiększonych wymogów bezpieczeństwa i przygotowania sieci trakcyjnej w zakresie rozstawu podpór.

Faza II obejmuje dostosowanie pozostałych elementów do prędkości V=200 km/h uwzględniając: likwidację skrzyżowań w poziomie szyn, wpływ na środowisko, rozbudowę sieci trakcyjnej oraz dozbrojenie podstacji do nowego zapotrzebowania. Faza II jest przewidziana do realizacji po 2015 roku w ramach odrębnego projektu.

Zakres modernizacji odcinka w ramach I fazy obejmuje wprowadzenie prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych, skrócenie od 30 do 60 minut czasu jazdy pociągów w ruchu pasażerskim oraz o 45 minut pociągów towarowych w stosunku do obecnego rozkładu jazdy, a także stworzenie przewoźnikom możliwości przygotowania atrakcyjnej oferty przewozowej osób i towarów (w tym możliwość wprowadzenia nowego i nowoczesnego taboru). Przeprowadzone zadania przyczynią się również do zminimalizowania wpływu linii kolejowej na środowisko naturalne oraz podniosą bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych w wyniku ograniczenia ich ilości i przejęcia funkcji zlikwidowanych przejazdów przez nowo wybudowane obiekty inżynieryjne i drogi dojazdowe. W wyniku modernizacji perony zostaną dostosowana dla osób niepełnosprawnych (wyposażenie w pochylnie lub windy dla osób niepełnosprawnych), a części przebudowywanych przepustów oraz obiektów mostowych do funkcji przejść dla zwierząt.

Linia kolejowa Wrocław – Poznań jest linią dwutorową, zelektryfikowaną, o długości 162 km. Prowadzony jest na niej ruch pasażersko-towarowy. Postępująca degradacja infrastruktury kolejowej spowodowała, że wprowadzono liczne ograniczenia prędkości pociągów, co wydłużyło czas jazdy pociągów pospiesznych pomiędzy Wrocławiem i Poznaniem o 15%, a pociągów ekspresowych o 31%. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK - "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", oraz trzecim celem horyzontalnym NSRO - "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności.”

Projekt POIiŚ 7.1 - 4 „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań Etap II - odcinek Wrocław – granica woj. dolnośląskiego”, znajduje się na Liście Indywidualnych Programów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego POIiŚ pod nr 7.1- 4.

 

www.pois.gov.pl

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

   

Informacje dla mediów
Robert Kuczyński
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel.22 47 321 47, e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl