Powrót

Pierwsze laboratoria mobilne na straży jakości inwestycji PLK

Laboratoria mobilne wzmocnią prowadzony przez PLK stały monitoring jakości, który obejmuje również kontrolę materiałów budowlanych stosowanych do realizacji prac inwestycyjnych. Pojazdy umożliwią pobranie i zbadanie próbek m.in. kruszyw, gruntów czy mieszanki betonowej bezpośrednio w terenie, bez względu na porę dnia. Jedno laboratorium mobilne będzie w stanie wykonać ponad 40 badań dziennie.

Systematyczna i dokładna kontrola jakości materiałów, z których budowana jest infrastruktura kolejowa, jest wyrazem dbałości o bezpieczeństwo. Przestrzeganie norm daje gwarancję, że materiały eksploatacyjne pozwolą na bezpieczny przejazd pociągu oraz długoletnią, bezproblemową eksploatację linii kolejowych – mówi Andrzej Pawłowski, wiceprezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Pierwsze dwa pojazdy rozpoczną pracę w terenie jeszcze w tym roku. Docelowo PLK będą miały 12 terenowych laboratoriów mobilnych, które zapewnią monitoring wszystkich najważniejszych inwestycji kolejowych w kraju. Dzięki nim zespoły projektowe oraz zespoły ds. jakości uzyskają możliwość wykonywania badań kontrolnych oraz dodatkowych, w celu weryfikacji jakości materiałów, a także miejsc, które podczas przeglądu wzbudziły wątpliwość pod względem jakości. 

Zapewnienie dostępu do badań wykonanych w niezależnych od wykonawcy laboratoriach jest kluczowym narzędziem kontroli jakości przy realizacji robót budowlanych. Uzyskanie wysokiej klasy infrastruktury kolejowej zapewnia dłuższą i bezawaryjną eksploatację, a także zwiększa świadomość osób odpowiedzialnych za realizację inwestycji i samodyscyplinę wykonawcy – wyjaśnia Tomasz Kruk, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. odpowiedzialny za jakość i ryzyko operacyjne. 

Program inwestycyjny PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zakłada realizację do 2023 r. blisko 300 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości przekraczającej 67 mld zł. To ponad dwukrotnie więcej niż zarządca infrastruktury miał do dyspozycji w latach 2007-2015. – Takie zwiększenie zakresu programu inwestycyjnego PLK wymaga zintensyfikowania produkcji, co może wpłynąć na jakość realizacji robót oraz samych materiałów i wyrobów budowlanych. Spółka realizuje projekt kontroli jakości inwestycji w sposób dostosowany do charakterystyki projektów liniowych, która zakłada prowadzenie prac równocześnie w kilkunastu lokalizacjach. Dlatego wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązanie, czyli laboratoria mobilne, których wyposażenie będzie dostosowywane do aktualnych potrzeb – podkreśla Artur Odyniec, dyrektor Biura Audytu i Jakości PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

To rozwiązanie pozwoli na dalszy rozwój „tarczy jakościowej” wdrożonej przez zarząd PLK oraz skuteczną kontrolę realizowanych inwestycji kolejowych. Jej filar obok mobilnych laboratoriów stanowić będzie Centralne Laboratorium Badawczo-Rozwojowe. Prace nad jego utworzeniem rozpoczęły się kilka tygodni temu. Laboratorium centralne będzie się składać z pięciu wyspecjalizowanych wydziałów podzielonych ze względu na prowadzony rodzaj badań (kruszywa, grunty, masy i diagnostyka nawierzchni, betony oraz diagnostyka kolejowa). Pracę znajdzie w nim 25 specjalistów, których zadaniem będzie wnikliwa kontrola jakości materiałów wykorzystywanych do realizacji inwestycji PLK. Pełną gotowość laboratorium uzyska w drugiej połowie przyszłego roku. 
Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 694 480 239