Powrót

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na regenrację szyn, rozjazdów i skrzyżowań torów.

21 sierpnia 2009 r. w siedzibie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. otwarte zostały oferty złożone w przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na "Wykonanie robót budowlanych polegających na regeneracji szyn, rozjazdów i skrzyżowania torów bezpośrednio w torach linii kolejowych metodą napawania łukowego w latach 2009-2011". Zamówienie zostało podzielone na 8 zadań, a w postępowaniu przetargowym wpłynęło 5 ofert. Kwota, którą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia wynosi ogółem 23 920 000,00 PLN netto/29 182 400,00 PLN brutto (zamówienie finansowane ze środków własnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.).