Powrót

Otwarcie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mijanki Przybówka na linii Nr 106 Rzeszów – Jasło

2  czerwca 2010 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie, dokonały otwarcia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej przebudowy mijanki Przybówka na linii Nr 106 Rzeszów – Jasło. Wartość zamówienia wynosi 282.434,88 zł brutto. Oferty złożyły cztery firmy: 1. „TRANSKOL” Biuro Projektów  i Realizacji Budownictwa Kolejowego Kraków - oferta na kwotę 256.000 zł brutto 2. Movares Polska  Sp. z o.o. Warszawa - oferta na kwotę 290.970 zł brutto 3. Mott MacDonald Limited Sp. z o.o. Warszawa - oferta na kwotę 258.640 zł brutto 4. CE PROJECT GROUP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Kraków - oferta na kwotę 167.506 zł brutto Przebudowa mijanki polegała będzie między innymi na wymianie torów, rozjazdów, przebudowie peronów oraz budowie wiat wraz z oświetleniem. Zadanie jest częścią projektu o nazwie : ”Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii nr 106 Rzeszów – Jasło”.

            Informacje dla mediów

 Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl


Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2007 -2013”.