Powrót

Otomino – nowy przystanek ułatwi podróż koleją do Trójmiasta

Otomino, tor i samochody na przejeździe. Fot. Krzysztof Piotrowski PLK

Na trasie tzw. bajpasu kartuskiego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zbudują nowy przystanek Otomino. Dodatkowe miejsce zatrzymań pociągów będzie na linii Pruszcz Gdański – Łeba (nr 229), pomiędzy stacjami Stara Piła i Żukowo Zachodnie. Lokalizacja w sąsiedztwie przejazdu kolejowo-drogowego zapewni łatwy dostęp do pociągów w kierunku Trójmiasta, Żukowa, Kartuz.

Jednokrawędziowy peron będzie oświetlony i wyposażony w wiatę i ławki. Zamontowane zostanie oznakowanie i tablice informacyjne. Z myślą o osobach o ograniczonej możliwości poruszania się przewidziano pochylnię. Obok przystanku przygotowane zostaną stojaki na rowery.

Budowa nowego przystanku w Otominie zwiększa dostępność do kolei w województwie pomorskim. Nowy przystanek zapewni lepszą komunikację wszystkim mieszkańcom w codziennych i okazjonalnych podróżach. Taki jest cel Programu Przystankowego, na realizację którego polski rząd przeznaczy do końca 2025 roku miliard złotych – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Umowę o wartości 1,2 mln zł PLK podpisały z PUH Rajbud Sp. z.o.o. z Szymbarka. Firma wykona dokumentację projektową nowego przystanku oraz budowę. Termin realizacji zadania upływa w IV kwartale 2022 r.

Wygodne podróże z Kaszub do stolicy regionu

Przystanek w Otominie powstanie na trasie tzw. bajpasu kartuskiego, który zostanie zrealizowany w ramach inwestycji „Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Gdańsk Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz jako trasy objazdowej” na czas realizacji projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”.

Bajpas kartuski będzie gotowy przed rozpoczęciem modernizacji linii kolejowej z Maksymilianowa przez Kościerzynę do Gdyni (nr 201). Inwestycja PLK umożliwi utrzymanie dotychczasowej częstotliwości kursowania pociągów z Gdańska do Kartuz. W ramach zadania przebudowane zostaną m.in. perony w Gdańsku Kokoszkach, Leźnie, Starej Pile i Żukowie Zachodnim. Zakończenie prac planowane jest w styczniu 2023 r. Bajpas kartuski stworzy możliwość kolejowych podróży z Pojezierza Kaszubskiego do stolicy województwa.

Przystanek w Otominie poprawi dostęp do kolei na trasie realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tzw. bajpasu kartuskiego. Utrzymujemy atrakcyjne połączenia kolejowe podczas modernizacji linii i dodatkowo zwiększamy dostępność mieszkańców do kolei – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Rządowy program dla lepszej komunikacji kolejowej

W maju br. przyjęto uchwałę w sprawie ustanowienia „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

W województwie pomorskim na liście podstawowej Programu Przystankowego jest 7 lokalizacji: budowa nowego przystanku - Otomino; modernizacja peronów – Dziemiany Kaszubskie, Brusy, Męcikał, Żabno k. Chojnic, Lubnia, Kalisz Kaszubski. Na liście rezerwowej znajdują się 3 lokalizacje: modernizacja peronów – Powałki, Raduń, Lipuska Huta.

W „Rządowym programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239