Powrót

Oświadczenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po publikacji w dzienniku Super Express

Nieprawdą jest, że „zacierane są ślady po wypadku” na przejeździe w miejscowości Pniewite. Wszystkie działania na przejeździe kolejowo - drogowym są ustalone i odbywają się zgodnie z prawem w uzgodnieniu z komisją prowadzącą postępowanie. Również bieżące utrzymanie przejazdu w obszarze kolejowym – poprawa toru oraz drogowym – uporządkowanie terenu i wycinka traw odbywa się w uzgodnieniu z upoważnioną do tego komisją oraz zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem prac. Takie same prace są prowadzone na terenie całego województwa. 

Zarządca infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. natychmiast po wypadku powołały specjalną komisję, która bada przyczyny zdarzenia, stale współpracuje z Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych oraz prokuraturą. Ponadto PLK zarządziła dodatkowy przegląd przejazdów kolejowo – drogowych w gminie Lisewo. Ferowanie wyroków przed zakończeniem prac komisji jest nieuzasadnione.

Przejazd w miejscowości Pniewite jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, na bieżąco monitorowany i utrzymywany. Według przyjętych kryteriów przy zachowaniu zasad ruchu drogowego zapewnia bezpieczne przekroczenie toru.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach działań związanych z bezpieczeństwem tylko w ostatnich latach podniosły poziom zabezpieczenia na ponad 1000 przejazdach. Montaż dodatkowych urządzeń i zabezpieczeń wynika z przepisów i potrzeby podniesienia poziomu bezpieczeństwa m.in. ze względu na znaczne zwiększenie ruchu samochodów lub zmianę w otoczeniu przejazdu. Takie działania, prowadzone wg ustalonych prawem kryteriów i harmonogramów, dodatkowo chronią życie użytkowników ruchu kolejowego i drogowego.Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 883 354 177