Powrót

Oświadczenie Andrzeja Filipa Wojciechowskiego i Karola Depczyńskiego

Dziś, po około trzech latach zasiadania w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., składamy rezygnację z tych zaszczytnych funkcji. Dziękujemy wielu wspaniałym osobom, z którymi wspólnie zmienialiśmy jedną z największych spółek Skarbu Państwa, przeprowadzając ją przez okres wielu trudnych wyzwań. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że pomimo naszego odejścia, Spółka sprawnie działa, w pełni realizując powierzone jej zadania, pod przewodnictwem Wiceprezesa w ramach czteroosobowego zarządu.

Kończymy naszą misję w momencie, kiedy najistotniejsze cele tego roku, stojące przed zarządcą infrastruktury kolejowej, są odpowiednio zabezpieczone. Właśnie wprowadzony został z sukcesem nowy roczny rozkład jazdy – kluczowe wydarzenie dla wszystkich kolei w Europie. Jesteśmy także na finiszu wydatkowania środków unijnych perspektywy finansowej UE 2007-13 – po listopadzie osiągnęliśmy wskaźnik wykorzystania 97 procent, a obecnie, dzięki dużej akcji mobilizacyjnej i intensywnemu nadzorowi inwestycji, do Spółki spływają faktury wykonawców, które pozwolą na wykorzystanie pełnej kwoty alokacji unijnych funduszy.

Gdy rozpoczynaliśmy pracę w PKP Polskich Liniach Kolejowych, Spółka  dźwigała się po katastrofie pod Szczekocinami, wydatkowanie funduszy unijnych było zaledwie na poziomie 10 procent, roczna wartość inwestycji wynosiła zaledwie powyżej 3 mld zł, zaś Spółka za 2012 rok odnotowała stratę wartości -748 mln zł. Brak było działań ukierunkowanych na poprawę obsługi pasażerów, a struktura Spółki była „ciężka” i nieefektywna.  

Szczęśliwie spotkaliśmy w PKP PLK wiele oddanych swojej pracy osób, dzięki którym wraz z nami i nowymi pracownikami, w ciągu kilku lat udało się dokonać rewolucji. Lata 2014-15 to najbezpieczniejszy okres prowadzenia ruchu na sieci kolejowej w historii PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Wydatkowanie środków unijnych już osiągnęło poziom 97 procent i obecnie dochodzi do pełnej kwoty alokacji środków. Uratowaliśmy prawie 1,5 miliarda złotych zagrożonej unijnej alokacji. Uruchomiliśmy przetargi do nowej perspektywy finansowania UE o wartości 16 miliardów złotych. Znacząco zmieniliśmy zasady współpracy z wykonawcami, co spotkało się z pozytywnym przyjęciem przez rynek firm wykonawczych. Wartość inwestycji wynosi około 8 mld zł rocznie, Spółka jest bliska zbilansowania przychodów i kosztów oraz ma zapewnioną pełną płynność finansową. Co najważniejsze, Klienci wracają na kolej zachęceni wyjątkowo konkurencyjnymi czasami przejazdów i poprawiającym się standardem obsługi klienta. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeszły restrukturyzację, usprawniły swoje działanie, nabyły kompetencje w kluczowych obszarach, które jeszcze kilka lat temu praktycznie nie istniały, jak np.: zarządzanie projektami inwestycyjnymi i ich ścisłe monitorowanie, kontrola jakości, zarządzanie roszczeniami w projektach inwestycyjnych, profesjonalne wsparcie prawne, zarządzanie infrastrukturą służącą pasażerom. Jednocześnie działania zwiększające efektywność przyniosły oszczędności ponad 0,5 miliarda złotych, częściowo zmniejszające stratę finansową, a częściowo pozwalające na nadrobienie zaległości w utrzymaniu infrastruktury kolejowej.

Nie byłoby to możliwe bez wspaniałych ludzi w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. – zarówno na poziomie zarządu jak też całej 38 tysięcznej załogi spółki oraz podmiotów z Grupy PKP. Zespołowa praca, profesjonalizm oraz gorące serca oddane kolei sprawiły, że dziś ten środek lokomocji wraca do gry. 

Dziś odchodzimy z zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w poczuciu dobrze wykonanych wielu zadań, choć ze świadomością, iż pełna restrukturyzacja polskiej kolei wymaga jeszcze wielu lat konsekwentnych działań ze strony władz państwowych i spółek kolejowych. Pozostawiamy Spółkę w dobrym stanie, po zamknięciu pewnego etapu kluczowych wyzwań. 

Jednocześnie deklarujemy, że służymy wszelką pomocą zarówno Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa, jak i naszym koleżankom i kolegom z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Andrzej Filip Wojciechowski
Karol Depczyński
14 grudnia 2015