Powrót

Organizacja ruchu kolejowego w Krakowie w dniach 31 lipca i 1 sierpnia

REKORDOWA LICZBA PODRÓŻNYCH

W ciągu dwóch dni (31 lipca i 1 sierpnia) z dworca Kraków Główny odjadą 72 pociągi specjalne ŚDM, z których każdy zabierze od 200 do nawet 800 podróżnych. Uzupełnią one składy regularnego kursowania (260 pociągów rozkładowych dalekobieżnych + 520 pociągów regionalnych). W sumie, z dwóch największych krakowskich dworców (Kraków Główny i Płaszów), tylko w niedzielę i poniedziałek, odjedzie 850 pociągów, na pokładach których może podróżować nawet 400 000 osób. W szczycie przewozowym, z dworca Kraków Główny składy dalekobieżne będą odjeżdżać nawet co 7 minut.

Szacuje się, że z kolei skorzysta dwukrotnie więcej osób, niż wynikało z wcześniejszych deklaracji. Wzmacniane są składy, uruchamiane dodatkowe pociągi. Zwiększy się częstotliwość kursowania pociągów. 


SPECJALNE STREFY BUFOROWE

Ze względów logistycznych i bezpieczeństwa, na krakowskich dworcach (Kraków Główny, Kraków Płaszów) dla podróżujących przygotowano dedykowaną organizację ruchu, obowiązującą od godziny 14:00 31 lipca do godziny 14:00 1 sierpnia. Poruszanie się po dworcach i peronach przed odjazdem pociągów będzie odbywało się wg. specjalnych zasad.

Dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się po dworcu, utworzone zostały dwie strefy buforowe. Zalecane jest przybycie do stref buforowych minimum 60 minut przed odjazdem pociągu. 


KRAKÓW GŁÓWNY - ORGANIZACJA OBSŁUGI W STREFACH

Pierwsza ze stref zlokalizowana została na Placu Jana Nowaka Jeziorańskiego, a druga przy ulicy Pawiej, obok hotelu Ibis. Odprawa podróżnych będzie podzielona na etapy. Do stref podróżni będą wchodzić przez oznakowane bramki. Strefa na Placu Jana Nowaka Jeziorańskiego przeznaczona jest dla podróżnych, których pociągi odjeżdżać będą z peronów 4 i 5. Strefa pod Hotelem Ibis obsługiwać będzie podróżnych odjeżdżających z peronów 1, 2 i 3. 

W strefach umieszczone zostały telebimy, na których będzie wyświetlana aktualna informacja o odprawie  grup podróżnych dla konkretnych składów. Pielgrzymi, których pociągi będą odjeżdżały w pierwszej kolejności (wg. rozkładu jazdy) będą kierowani jednej z dedykowanych 5 bramek. Stamtąd zostaną skierowani  już na teren kolejowy - do drugiej strefy odprawy podróżnych. Tam będą oczekiwali na zebranie się odpowiedniej liczby osób (przy bramkach będą zamontowane maty zliczające, dzięki czemu wielkość grupy będzie dopasowana do liczby miejsc dostępnych w konkretnym pociągu). W kolejnym etapie, pielgrzymi w asyście funkcjonariuszy SOK, będą kierowani na peron i bezpośrednio do pociągu. Dzięki temu pasażerowie trafią bezpiecznie do pociągu jadącego we właściwym kierunku, a pociągi będą mogły odjeżdżać punktualnie. Wyeliminowane zostanie także niebezpieczeństwo zbyt dużego zatłoczenia podziemnych tuneli i peronów.

Nie tylko pielgrzymi proszeni są o przychodzenie na dworzec z odpowiednim wyprzedzeniem. Wydzielenie specjalnych stref powoduje, że podczas przesiadki na stacji Kraków Główny i Kraków Płaszów trzeba liczyć około 30 minut na zmianę peronów. Tyle czasu wymaga zejście z peronu, wyjście i przejście przez strefę bezpieczeństwa na wybrany peron.


BEZ BEZPOŚREDNICH PRZESIADEK

Zmianom ulegnie również sposób opuszczania dworca. Z dworca wychodzić się będzie wyłącznie w stronę ulicy Bosackiej. Nie będzie też możliwości bezpośredniej przesiadki na dworcu Kraków Główny. Podróżni, którzy przyjadą na dworzec, aby jechać dalej, będą musieli przejść również odprawę w strefach buforowych.


WSPARCIE INFORMACYJNE i POMOC

W sprawnej organizacji przemieszczania się pasażerów, kolejarzy wspierać będą mobilni informatorzy i wolontariusze, mówiący w językach polskim i angielskim. Na czas wyjazdów liczba informatorów będzie zwiększona, pojawią się dodatkowe oznakowania. W strefach buforowych działać będą ekrany multimedialne. W miejscu gromadzenia się podróżnych, kolejarze wyposażeni będą w dodatkowy, przenośny sprzęt nagłaśniający. Na stacji Kraków Główny, dla potrzebujących podróżnych przygotowana będzie woda.


ZMIANY NA INNYCH STACJACH

Przygotowany na potrzeby ŚDM rozkład jazdy zakłada czasowe wyłączenie wybranych stacji z obsługi pociągów. Od 30 lipca do 1 sierpnia do godz. 12 czasowo wyłączone z obsługi pociągów będą stacje Kokotów i Węgrzce Wielkie. Czasowo w dniach 31 lipca oraz 1 sierpnia wyłączona z użytkowania będzie również stacja Kraków Zabłocie.

Poniżej prezentujemy 5 zasad gwarantujących sprawny i bezpieczny wyjazd pielgrzymów. Tę informacje będziemy przekazywać wszystkim pielgrzymom.

1. Dokładnie sprawdź stację i godzinę wyjazdu pociągu  
2. Przybądź na stację godzinę przed odjazdem, by spokojne przejść przez system bezpiecznych dojść
3. Utrzymuj kontakt z przewodnikiem grupy, który prowadzi na perony
4. Słuchaj poleceń organizatorów dotyczących, bezpieczeństwa, przechodzenia i zachowania
5. Szybko i sprawne wsiadaj do pociągu, by kolejni pielgrzymi również też pojechali do domu

PKP S.A.
Paulina Jankowska

Rzecznik prasowy
tel.: 22 47 49 351
e-mail: rzecznik@pkp.pl

PKP Intercity S.A.
Beata Czemerajda

p.o. rzecznika prasowego
tel.: 22 47 42 832
e-mail: rzecznik@intercity.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Mirosław Siemieniec

Rzecznik prasowy
tel.: 694 480 239
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl