Powrót

Opole – Nysa, krótsza podróż i dwa nowe przystanki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na rewitalizację linii Opole – Nysa. Inwestycja usprawni regionalną komunikację kolejową i pozytywnie wpłynie na atrakcyjność regionu. Po zakończeniu inwestycji pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h. Podróż pomiędzy dwoma ważnymi miastami Opolszczyzny skróci się o ok. 40 min – z 1 h 35 min. do ok. 55 min.

- Rewitalizacja trasy Nysa – Opole wpisuje się w cele inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., czyli poprawę ruchu kolejowego, podniesienie standardu podróży na trasach regionalnych i lepsze połączenie z głównymi liniami. Chcemy, aby mieszkańcy Opolszczyzny mieli możliwość podróżować szybciej, bezpieczniej i wygodniej - mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Kolej bliżej pasażera

Powstaną dwa nowe, wygodne przystanki, które ułatwią dostęp do kolei w Nysie (w okolicy ul. Morcinka) i Goszczowicach. W ramach prac PLK zmodernizują 2 stacje: Szydłów i Łambinowice oraz 9 przystanków: Chmielowice, Komprachcice, Tułowice Niemodlińskie, Sowin, Budziszowice, Jasienica Dolna, Mańkowice, Kubice, Wyszków Śląski.
Będą one bardziej funkcjonalne i dobrze przygotowane do obsługi pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej. Bardziej komfortową podróż zapewnią nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie. Perony zostaną podwyższone, co ułatwi wsiadanie do pociągów.

Większy poziom bezpieczeństwa i sprawny przejazd

Prace obejmą wymianę 48 km torów oraz urządzeń sterowania ruchem – ważnych elementów infrastruktury kolejowej. Poprawi się płynność jazdy i przepustowość linii, co oznacza dobry przejazd dla większej liczby pociągów. Przebudowa przejazdów kolejowo – drogowych zwiększy poziom bezpieczeństwa na 59 przejazdach. Zamontowane będą nowe urządzenia rogatkowe wraz sygnalizacją. PLK planują również prace na 89 obiektach inżynieryjnych, m.in. na 6 mostach, 2 wiaduktach i 81 przepustach.

Lepszy transport towarów

Rewitalizacja linii Opole - Nysa usprawni przewóz ładunków. Pociągi towarowe pojadą z prędkością do 100 km/h, co wpłynie na poprawię konkurencyjności kolei w transporcie towarów.

Opolszczyzna - kolejne zadania w planach

Projekty PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na Opolszczyźnie są kontynuacją realizowanych inwestycji, na które przeznaczono ponad 2 mld zł. - m.in. na trasie z Opola do Wrocławia, Częstochowy, Strzelec Opolskich. W obecnej perspektywie unijnej oprócz rewitalizacji linii Opole – Nysa, PLK planują poprawę m.in. trasy Kluczbork – Opole i Brzeg – Nysa. Spółka zmodernizuje także linie Opole – Kędzierzyn Koźle. Prace na liniach Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle usprawnią przewozy towarowe.
Rewitalizacja linii kolejowej Nysa – Opole nr 287 finansowana jest z Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zaplanowano w latach 2017-2020.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 694 480 239
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl