Powrót

Opole Główne – Opole Zachodnie przebudowa wiaduktów i mostów

Widok z lotu ptaka na trwające prace przy moście nad Odrą, 14.02.2022r., Anna Hempel, zdjęcie nr 1

Zakończyły się zasadnicze prace między Kędzierzynem-Koźlem a Opolem. Przebudowane tory, sieć trakcyjna, urządzenia sterowania i mosty pozwoliły na krótsze podróże. Dostęp do pociągów jest łatwiejszy na stacjach i przystankach.

Na stacji Opole Główne są nowe tory przy peronach nr 1 i 2. Podróżni korzystają z przebudowanego przejścia podziemnego Jego konstrukcja zapewnia sprawny przejazd pociągów i bezpieczne przejście między peronami. Zakończyły się zasadnicze prace przy nowym peronie 1A, który ułatwia już służbową obsługę składów pasażerskich. Maszyny pracują wzdłuż jednego z dwóch torów - od Opola Głównego po Opole Zachodnie. (patrząc w kierunku Wrocławia to tor lewy).

Na wyjeździe ze stacji Opole Główne ekipy pracowników wykonują prace ziemne i montaż instalacji. Układane są nowe tory, rozjazdy i przygotowywane konstrukcje sieci trakcyjnej. Prace obejmują montaż kabli oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Na terenie stacji – tuż obok przejeżdżających pociągów pracuje ponad sto osób i blisko 30 maszyn. Wielobranżowe roboty wymagają szczególnych warunków bezpieczeństwa. Trasa, którą kursuje ok. 90 pociągów na dobę, jest ważna w regionalnym i dalekobieżnym ruchu pasażerskim oraz przewozach towarowych.

Między Opolem Głównym a Zachodnim ważnym zakresem robót są 3 mosty – nad Młynówką, Odrą, Kanałem Ulgi oraz 4 wiadukty nad ul. Powstańców Śląskich, Krapkowicką, Suchodołem oraz Prószkowską. Przebudowa obejmuje tory, siec trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem.

Nad Młynówką wykonawca zdemontował już trzy stare przęsła pod jednym torem. Teren jest zabezpieczony do dalszych prac. Na moście kończą się tory stacyjne i przebudowa obiektu jest ściśle połączona z pracami torowymi na stacji. Od strony Opola Głównego budowana jest nowa nastawna skąd dyżurni będą kierować ruchem na stacji.

Przy mostach kolejowych nad Odrą kolejny etap prac wymaga zaangażowania specjalistycznego sprzętu. Dźwigi i betoniarki obsługują budowę po obu stronach rzeki. Wykonane są nowe przyczółki. Powstają nowe podpory. Po przebudowie kolejowych przepraw nad Odrą pociągi będą jeździły dwoma nowymi mostami. Przewidziano miejsce na budowę w przyszłości dodatkowej przeprawy.

Most nad Kanałem Ulgi przejdzie generalny remont. M.in. podpory będą wzmocnione żelbetowym płaszczem. Wykonawca rozebrał już konstrukcję przeprawy w miejscu jednego toru. Zabezpieczane są wykopy. Zaczęły się prace przy podporach.

Przebudowa wiaduktów kolejowych zwiększy możliwości kolei i usprawni komunikacje drogową

Przy wiadukcie na ul. Powstańców Śląskich wykonawca zabezpieczył teren. Z zarządcą drogi ustalona została optymalna organizacja ruchu na czas prac. Największy zakres robót wykonano pod torem od strony Wyspy Bolko. Usunięte są stare przyczółki. Widać zakres poszerzenia obiektu. Pracownicy przy pomocy sprzętu szykują fundament i betonują nową konstrukcje kolejowej przeprawy. Z wąskiej ulicy o jednokierunkowym ruchu będzie bezpieczna droga z dwoma pasami jezdni oraz chodnikiem. Przebudowa obiektu zapewni sprawny i cichszy przejazd pociągów. Tor będzie wykonany na specjalnym podłożu z użyciem maty wibroizolacyjnej.

Na ul. Krapkowickiej będą największe i oczekiwane zmiany. To zadanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują wspólnie z Miastem. Kolej zyska sprawne i bardzo ważne ogniwo linii kolejowej, w mieście znacząco poprawi się jakość komunikacji drogowej. Dziś pomiędzy jezdnią i wiaduktem jest ok. 2 m. Kierowcy jadą wahadłowo jednym pasem. Po zakończeniu prac przejazd będzie prawie ponad 8 m. Będzie wyższy i będą mogły jeździć autobusy.

Efekty inwestycji

Po zakończeniu prac pod jednym torem ruch pociągów przejdzie na nowe obiekty, a prace rozpoczną się na sąsiednim torze i obiektach. Efektem inwestycji będą sprawne podróże koleją i możliwość transportu ładunków. Prace ogranicza oddziaływanie linii na środowisko. Zakończenie wszystkich prac przewidziano na koniec 2023 r.

Projekt: „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie” jest realizowany za 815,7 mln zł z udziałem środków unijnych CEF (Connecting Europe Facility – „Łącząc Europę”) w wysokości blisko 400 mln zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239