Powrót

Olsztyn Gutkowo: nowe tory i rozjazdy usprawnią podróże koleją

Pracownik przy zabudowie nowych torów na stacji Olsztyn Gutkowo, fot. Artur Szymański, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Realizacja prac na linii kolejowej nr 221, łączącej stolicę województwa z północną częścią regionu i granicą państwa, poprawi dostęp do kolei oraz warunki podróży i przewozu towarów koleją.

Zabudowa nowych torów i rozjazdów na stacji Olsztyn Gutkowo zapewni sprawne i bezpieczne podróże koleją w kierunku Gdańska i Dobrego Miasta. Kolejny etap prac oznacza konieczność zmian w komunikacji na odcinku Olsztyn Gutkowo – Jonkowo, począwszy od niedzieli, 19 lutego, na okres 20 dni. Pociągi dalekobieżne na trasie Olsztyn – Trójmiasto pojadą zmienioną trasą przez Iławę, a dla pociągów Polregio obowiązywać będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Zmiany zostały uzgodnione z przewoźnikami. Aktualne informacje można znaleźć na www.portalpasazera.pl

Na szlaku Olsztyn Gutkowo – Dobre Miasto jest już nowy tor. Na stacji Dobre Miasto kończą się prace związane z przebudową układu torowego oraz konstrukcją nowego peronu wyspowego, na którym aktualnie układana jest nawierzchnia. Zakończono zasadnicze roboty na 4 wiaduktach kolejowych, na których kontynuowane są prace wykończeniowe. Podróżni wygodniej wsiądą do pociągów z przebudowanych peronów w Bukwałdzie, Cerkiewniku i Swobodnej. Na przystankach Bukwałd i Cerkiewnik gotowe są konstrukcje peronów, na których układana jest nowa nawierzchnia. Będzie nowe oświetlenie, wiaty i ławki oraz czytelne oznakowanie i gabloty informacyjne. Ścieżki naprowadzające oraz wygodne dojścia ułatwią dostęp do kolei osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. W następnej kolejności rozpoczną się prace przy przebudowie peronu na przystanku Swobodna.

Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie pomiędzy Olsztynem a Dobrym Miastem będą mogły poruszać się z prędkością do 100 km/h. Podróż koleją między miastami zajmie około 30 minut. Szybciej, do 70 km/h, pojadą pociągi towarowe. Przebudowa stacji Olsztyn Gutkowo oraz toru na linii kolejowej nr 221 umożliwi jazdę dłuższych i cięższych pociągów towarowych, które będą mogły przewieźć więcej ładunków.

Prace o wartości ponad 231 mln zł netto na odcinku Olsztyn Gutkowo – Dobre Miasto są dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zakończenie prac planuje się w 2023 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Kontakt dla mediów:
Przemysław Zieliński
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02