Powrót

Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mijanki Przybówka na linii Nr 106 Rzeszów – Jasło


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mijanki Przybówka na linii kolejowej Nr 106 Rzeszów – Jasło w niezbędnym zakresie, koniecznym dla realizacji zadania i spełnienia wymagań prawnych, wynikających  z ustawy Prawo Budowlane. Przebudowa mijanki będzie polegać między innymi na wymianie torów, rozjazdów, przebudowie peronów oraz budowie wiat wraz z oświetleniem. Zadanie jest częścią projektu pod nazwą: ”Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii nr 106 Rzeszów – Jasło”. Otwarcie ofert nastąpi 2 czerwca 2010 r.


Informacje dla mediów

Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00,
e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl 


Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2007 -2013”.