Powrót

Odbudowa wrocławskiej estakady kolejowej

Podczas przejazdu służbowym autobusem szynowym po wrocławskiej estakadzie kolejowej 17 września 2008r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu przedstawił dziennikarzom zakres rozpoczętego we wrześniu 2008 zadania: Odbudowa elementów estakady kolejowej i wiaduktów w ciągu linii 271 (Wrocław-Poznań), 273  (Wrocław-Szczecin) wraz z robotami towarzyszącymi. Jerzy Dul naczelny dyrektor Oddziału poinformował żezamierzeniem inwestycji jest poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej, a tym samym poprawa komfortu podróżowania, bezpieczeństwa w ruchu kolejowym oraz w otoczeniu. Uzyskane parametry pozwolą na przywrócenie jazdy z prędkością 60 km/h i nośność 205kN/oś. Dotychczas prędkość pociągów, ze względu na zły stan techniczny, była ograniczona miejscami do 20 km/h. Estakada zapewnia wyjazdy pociągów z Dworca Głównego w pięciu kierunkach, do: Poznania, Zielonej Góra, Legnicy, Oleśnicy, Jeleniej Góry. Prace przy od estakadzie (nie remontowanej po 1945r.) obejmują: izolację, odwodnienie i estetyzację. Połączono je z pracami realizowanymi w ramach projektu ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/015-09 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce,t.j wymianą nawierzchni torowej wraz z robotami towarzyszącymi. Pozwala to uniknąć dodatkowych kosztów demontażu i montażu nawierzchni torowej, daje kilkumilionowe oszczędności i skraca czas zamknięć torowych, czyli ogranicza ewentualne zmiany w kursowaniu pociągów. Zadanie podzielone jest na trzy projekty: estakada-wiadukt masywny, pięć wiaduktów stalowych i odtworzenie historycznego wyglądu estakady i wiaduktu nad ulicą Powstańców Śląskich. Koszt przedsięwzięcia 25 milionów złotych.Realizacja: wrzesień 2008-wrzesień 2009 W konferencji prasowej uczestniczył wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl, gdyż miasto współpracuje przy pracach związanych z poprawą estetyki estakady. Prezydent podkreślił  dobrą współpracę i pozytywnie ocenił działanie Oddziału Regionalnego związane z odtworzeniem historycznego wyglądu wiaduktu nad ulicą Powstańców Śląskich, jak określił-"bramą do historycznego Wrocławia".