Powrót

Nowym torem do Gdańska i Gdyni

Linia Warszawa – Gdynia została podzielona na osiem odcinków inwestycyjnych nazwanych LCS (Lokalne Centrum Sterowania – czyli skomputeryzowana nastawania  z której można zarządzać ruchem kolejowym na dystansie nawet kilkudziesięciu kilometrów). Jednym z etapów jest modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie Trójmiasta (LCS Gdańsk, LCS Gdynia).

Prace rozpoczęły się w 2011 r. (umowy na roboty budowlane dla obszaru LCS Gdańsk i LCS Gdynia zawarte zostały 2 marca 2011 r.), a okres ich realizacji od momentu podpisania umowy to 36 miesięcy. Projekt na terenie Trójmiasta obejmuje, m.in.: budowę układów torowych na stacjach i szlakach wraz z modernizacją podtorza i budową systemu odwodnienia, wymianę sieci trakcyjnej czy też modernizację istniejących obiektów inżynieryjnych oraz budowę nowych. Dotychczasowo zmodernizowano 8 km torów, wymieniono ponad 28 km sieci trakcyjnej, a także oddano do eksploatacji dwa perony na stacjach: Pruszcz Gdański i Gdynia Główna.

Zaplanowano modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym na nastawni na stacjach:
- Pruszcz Gdański,
- Gdańsk Południowy,
- Gdańsk Główny,
- Gdańsk Wrzeszcz,
- Sopot,
- Gdynia Orłowo.

Modernizację związaną z budową nowych peronów, na których pojawią się nowe wiaty i cała architektura, przejdą stację:
- Sopot,
- Gdynia Orłowo,
- Gdynia Główna,
- Gdynia Chylonia,
- Pruszcz Gdański,
- Gdańsk Wrzeszcz

Inwestycja jest częścią modernizacji magistrali kolejowej E-65,  należącej do VI paneuropejskiego korytarza transportowego, który łączy regiony nadbałtyckie z obszarami położonymi nad morzem Adriatyckim i na Bałkanach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego                                                                                     Infrastruktura i Środowisko.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu – wg Umowy o dofinansowanie nr POIiS 07.01.00-00-020/10-00 z dnia 30 września 2011 r. wynosi 1 166 930 022, 33 PLN.
Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 33 640