Powrót

Nowy wiadukt w Mielcu usprawni komunikację kolejową i drogową

Mielec - widać fragmenty konstrucji nowego wiaduktu, pracują ludzie i sprzęt, fot. Krzysztof Dzidek (1)

Dzięki już zrealizowanej inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., od września zeszłego roku przywrócono połączenie z Dębicy do Mielca. Podróżni zyskali lepszy dostęp do kolei. Zmodernizowane stacje i przystanki ułatwiają obsługę wszystkich pasażerów. PLK kontynuują odbudowę kolejnego odcinka podkarpackiej trasy Mielec - Padew. W Mielcu postępuje budowa m.in. nowego wiaduktu drogowego.

Wiadukt drogowy, zastąpi dwa przejazdy w poziomie szyn przy ul. Orlej i Kosmonautów. Nowy, bezkolizyjny obiekt zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i znacznie usprawni komunikację drogową w mieście. Wybudowano już dwa przyczółki wiaduktu. Wykonywany jest nasyp i zbrojenie. Budowane są filary żelbetowej konstrukcji.

Ruszyła budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic Szybowcowej, Lotniskowej i Kosmonautów. Prace wymagają zmian w organizacji ruchu. Dla mieszkańców ulicy Kosmonautów zaplanowano przejazd wydzielonym pasem przy nowobudowanym rondzie. Autobusy oraz inne większe pojazdy są kierowane na objazdy, zgodnie z zatwierdzoną przez zarządcę drogi organizacją ruchu i oznakowaniem. Właściciele posesji i ogródków działkowych przy ul. Lotniskowej mają do dyspozycji tymczasowy łącznik. To 150 m odcinek, łączący ul. Lotniskową z drogą k/Kotry. Przejazd w ciągu ul. Orlej będzie funkcjonował do czasu wybudowania nowego wiaduktu.

Przygotowanie odcinka Padew – Mielec do ruchu pociągów przewidziano do końca bieżącego roku. Zakończenie wszystkich prac, w tym przy budowie wiaduktu drogowego, zaplanowano w I kwartale 2023 r.

Większa dostępność i bezpieczeństwo reaktywowanej kolei

Reaktywowanie trasy kolejowej Mielec – Padew, oznacza dalszą poprawę dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na Podkarpaciu. We wrześniu 2021 r., PLK zwiększyły możliwości kolei, poprzez zapewnienie połączenia na odcinku Mielec – Dębica. Po dwunastoletniej przerwie podróżni zyskali lepszy dostęp do kolei. Zmodernizowane stacje i przystanki ułatwiają obsługę wszystkim pasażerom.

Na trasie Mielec – Padew, korzystnie zmienia się dla podróżnych stacja Chorzelów oraz przystanki Jaślany i Tuszów Narodowy. Są już konstrukcje nowych peronów, które za kilka miesięcy zapewnią wygodny dostęp do pociągów. Oprócz budowy nowych torów, obiektów inżynieryjnych, poziom bezpieczeństwa zwiększą prace na kilkudziesięciu przejazdach kolejowo-drogowych.

Reaktywowanie linii Padew – Mielec – Dębica istotnie wpływa na rozwój kolejowych przewozów towarowych. Dzięki inwestycji jest lepsze połączenie podkarpackich stref ekonomicznych z innymi regionami.

Projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25, na odcinku Padew - Mielec - Dębica” wpisany jest w Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 153