Powrót

Nowy peron w Pleszewie zapewnia już lepsze podróże

Nowy peron w Pleszewie fot. Radosław Śledziński

Dzięki modernizacji peronu w Pleszewie (linia kolejowa Kluczbork – Poznań, nr 272) pasażerowie – także osoby mające trudności z poruszaniem się – zyskali lepszy dostęp do kolei oraz dogodniejsze warunki podróży m.in. w kierunku Jarocina lub Ostrowa Wielkopolskiego.

Przebudowany peron (nr 1, przy budynku dworca) ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Platforma ma wiaty, ławki, jasne oświetlenie. Orientację ułatwiają czytelne tablice oraz gabloty z informacjami przydatnymi w podróży. Obiekt jest przystosowany do dogodnej obsługi wszystkich pasażerów, także osób mających trudności z poruszaniem się. Dla niewidomych podróżnych pomocne są ścieżki naprowadzające z wypukłą fakturą, które zostały przygotowane na antypoślizgowej nawierzchni.

Dzięki inwestycjom z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025” mieszkańcy zarówno większych, jak i mniejszych miejscowości, zyskują dogodny dostęp do kolei. Efekty prac, tak jak w Pleszewie, tworzą warunki dla lepszego korzystania z pociągów i zachęcają do podróży koleją, która jest najbardziej przewidywalnym i ekologicznym środkiem transportu – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Andrzej Bittel.

Efektywnie wykorzystywane środki, m.in. z „programu przystankowego”, pozwalają PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. sukcesywnie zapewniać wyższy komfort na stacjach i przystankach. Z efektów korzystają już mieszkańcy Pleszewa. Pasażerowie, także mający trudności z poruszaniem się, zyskali już lepsze podróże z nowego peronu, mogą więc dogodniej podróżować w stronę Jarocina czy Ostrowa Wielkopolskiego – powiedział prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Ireneusz Merchel.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększyły dostęp do kolei w Pleszewie w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja peronu na stacji Pleszew na linii kolejowej nr 272”. Na prace przeznaczono ok. 2,3 mln zł (netto). Inwestycja została zrealizowana w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”.

Nowe perony w Wielkopolsce z „programu przystankowego”

Modernizacja peronu w Pleszewie to efekt „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”. Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dogodny dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Środki w ramach programu wartego ok. 1 mld zł zostaną wykorzystane m.in. na budowę i modernizację przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

Rządowy program uwzględnia 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej znalazło się 207 lokalizacji, a na rezerwowej – 107.

W Wielkopolsce program przystankowy obejmuje 19 stacji i przystanków na liście podstawowej, m.in. Piła Fabryczna, Słupca, Pleszew, Książno, Patrzyków i Białężyce. Podróżni już korzystają z nowych peronów w Miłosławiu oraz z nowego peronu w Orzechowie, a do końca roku planowane jest zakończenie prac m.in. w Książnie, Golinie i Koźminie Wielkopolskim.

Kontakt dla mediów:
Radosław Śledziński
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 501 613 495