Powrót

Nowy peron na stacji w Radomiu gotowy

Udostępniony w Radomiu peron został wyposażony w wiatę, ławki, nowe oświetlenie i oznakowanie. Dla bezpiecznej i wygodnej obsługi powstał również dodatkowy, tymczasowy peron. Trwają prace w przejściu podziemnym. Wykonywane będą m.in. szyby do wind na perony.

Zmodernizowano już pierwszą część torów w obrębie stacji. Zmiana wymagała bezpiecznego przełączenia urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Teraz prace skupiają się na modernizacji dwóch pozostałych peronów oraz torów. Wykonawca pracuje przez całą dobę i angażuje ponad sto osób oraz kilkadziesiąt maszyn budowlanych.

Działa już nowy budynek i część urządzeń LCS - lokalnego centrum sterowania. Umożliwiają one dyżurnym sprawne prowadzenie ruchu pociągów - docelowo na odcinku kilkudziesięciu kilometrów między Czachówkiem a Radomiem.

Radomska stacja będzie w pełni dostępna dla pasażerów o ograniczonej mobilności, którzy skorzystają z nowych wind i odnowionego przejścia podziemnego. Perony będą wyższe, wyposażone w wiaty i ławki, tak jak na peronie nr 3. Na stacji wymienionych zostanie 14 km torów, sieć trakcyjna oraz 38 rozjazdów, które są jednym z kluczowych elementów decydujących o bezpieczeństwie i płynności ruchu kolejowego.

Dzięki porozumieniu zawartemu między PLK, wykonawcą a władzami Radomia, zostało uruchomione tymczasowe przejście przez stację. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu, mieszkańcy mogą bezpiecznie przechodzić z dworca do ulicy Domagalskiego po drugiej stronie stacji. Bezpieczeństwo zapewniają funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz Straży Miejskiej.

Na trasie Warszawa Radom na odcinku Warszawa Okęcie - Czachówek zgodnie z podpisaną umowa rozpoczęła się już rozbiórka starych i przygotowania pod budowę nowych torów na wysokości przystanku Warszawa Okęcie. W tym roku ogłoszone zostaną kolejne przetargi na modernizację odcinków Czachówek - Warka i Warka - Radom. Koszt przebudowy całej linii pomiędzy Warszawą a Radomiem wynosi 2,1 miliarda złotych.

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
karol.jakubowski@plk-sa.pl
tel. 668 679 414

Pliki do pobrania