Powrót

Nowy parking przy stacji w Tomaszowie Mazowieckim ułatwi podróże

Uczestnicy briefingu prasowego w Tomaszowie Mazowieckim m.in. Dariusz Klimczak minister infrastrutkury, Maciej Kaczorek członek zarządu PLK SA fot. Ministerstwo Infrastrutkury

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. poprawi warunki codziennych dojazdów ze stacji kolejowej Tomaszów Mazowiecki. Dzięki budowie nowego parkingu podróżni bezpiecznie i wygodnie będą mogli przesiąść się z samochodów do pociągów.

Dzisiaj podpisano porozumienie pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Polskimi Kolejami Państwowymi S.A., które określa zasady współpracy i zarządzania parkingiem w przyszłości. Inwestycję szacowaną na około 1,5 miliona złotych zrealizują PLK SA ze środków „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”. Po zakończeniu prac teren przejdzie pod zarząd PKP SA.

Przy stacji w Tomaszowie Mazowieckim będzie wybudowanych 88 miejsc parkingowych – 4 z nich będą dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Prace przewidziane są w 2025 roku.

Program Przystankowy w woj. łódzkim

W województwie łódzkim Program obejmuje 15 lokalizacji. Podróżni korzystają już z nowo wybudowanych przystanków: Tomaszówek, Jedlicze koło Zgierza, Zgierz Rudunki oraz ze zmodernizowanych przystanków Stare Grudze, Zaosie i Żakowice Południowe. W marcu rozpoczęła się budowa przystanku Łódź Zarzew. Na etapie projektowania są przystanki Głowno Północne i Izabelów niedaleko Zduńskiej Woli.

W styczniu br. podpisane zostały umowy na budowę 6 przystanków: Nowa Brzeźnica, Ważne Młyny, Pieńki Dubidzkie, Strzelce Wielkie, Wistka oraz Biała na linii między Częstochową a Chorzewem Siemkowicami. Zakończenie prac planowane jest w pierwszym kwartale 2025 r.

Rządowy Program dla lepszej komunikacji kolejowej

Celem „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. W skali całego kraju w ramach Programu Przystankowego przewidziano budowę lub modernizację 207 przystanków kolejowych (dodatkowe 107 jest na liście rezerwowej). Na ten cel przeznaczono ponad 1 mld zł. Zaplanowano także realizację ponad 100 parkingów przy istniejących i nowo budowanych przystankach. Kwota przeznaczona na budowę parkingów to 74,31 mln zł. Obecnie zakończono budowę miejsc parkingowych w dziewięciu lokalizacjach, w pięćdziesięciu jeden trwają prace budowlane, a dla dwudziestu ośmiu toczą się postępowania przetargowe.

Kontakt dla mediów:
Rafał Wilgusiak
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02