Powrót

Nowy cennik PLK to przełom dla branży kolejowej

Nowy cennik dostępu do infrastruktury kolejowej to ważna i dobra wiadomość dla wszystkich przewoźników działających na polskim rynku. Decyzja, która została wypracowana w PLK będzie poważnym impulsem do rozwoju przewoźników zarówno pasażerskich jak i towarowych.  - Transport kolejowy od dawna nie miał przed sobą tak dobrej perspektywy. Wszystkim nam zależy na rozwoju rynku przewozów pasażerskich i towarowych. Transport kolejowy powinien być coraz bardziej konkurencyjny. Obniżka i stabilizacja opłat umożliwi skuteczne konkurowanie z transportem drogowym, a przewoźnikom towarowym ułatwi podpisywanie wielomilionowych kontraktów. Co ważne, propozycja PLK daje perspektywę stabilności dla rynku na najbliższe 4 lata. Obniżka stawek oraz inwestycyjne plany PLK na nadchodzącą perspektywę oznaczają, że nadchodzące lata będą z pewnością należały do przewoźników towarowych - mówi Remigiusz Paszkiewicz, prezes PLK.  Oprócz głębokiej obniżki stawek oraz ich stabilizacji do roku 2017 zarząd PLK zdecydował o przyjęciu zerowej marży w rozkładzie 2013/2014, co dodatkowo pozwoli obniżyć koszty przewoźników. Nowy poziom stawek to efekt długich i intensywnych prac po stronie PLK, ale także w Ministerstwie Transportu. W ich efekcie zapewniono dodatkowe, rządowe finansowanie dla PLK, dzięki któremu udało się doprowadzić do obniżenia poziomu stawek. PLK inwestuje w poprawę transportu pasażerskiego, ale w najbliższych latach w większym stopniu skupi się na rozwoju transportu towarowego. W nadchodzącej perspektywie finansowej PLK będzie modernizować linie, które pozwolą podwyższyć prędkość pociągów towarowych. Chodzi o linie na Śląsku, trasy prowadzące ze Śląska do portów oraz usprawnianie transportu na linii wschód-zachód dzięki inwestycjom w tak zwane szerokie tory. Celem tych działań jest likwidowanie uciążliwych ograniczeń prędkości oraz dwukrotny wzrost obecnej prędkości handlowej pociągów towarowych. Jest to działanie niezbędne w celu podniesienia konkurencyjności polskich przewoźników towarowych.

Informacje dla mediów: 
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 662 114 900